Nieuwe concept plantenbeschermingswet ingediend bij DNA

Minster Parmessar heeft gister de nieuwe concept Plantenbeschermingswet ingediend bij De Nationale Assemblee.

De oude Plantenbeschermingswet dateert uit 1965 en moest aangepast worden. Hiermee willen wij een sterke verankering hebben ten aanzien van de voedselveiligheid. Het importeren van voedingswaren wordt aan strenge fytosanitaire eisen gesteld, alsook de export van landbouwproducten.

Verder wordt bij de nieuwe Wet rekening gehouden met de verschillende aspecten waaronder technische en veiligheid maatregelen, en welke sancties daartegenover staan bij het niet naleven van de Wet. De aanpak van illegale praktijken wordt opgenomen in de strafbepalingen waaronder hoge boetes.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment