Nieuwe graafmachine voor Coronie

Op vrijdag 31 mei 2019 heeft het Ministerie van OWT&C afdeling sluizen en gemalen Coronie o.l.v de heer Cher Doorson een nieuwe graafmachine in ontvangst genomen. Voor de ontwatering van Coronie zijn er thans 6 gecombineerde sluispompen en 1 extra pomp geinstalleerd bij de aanleg van de zeedijk.

Hieraan gekoppeld is er een kanaal van ruim 14 km aangelegd als buffer voor de opvang van alle lozingen en kanalen tussen Moy en Burnside. Echter zijn de waterwegen naar het bufferkanaal vele kilometers lang. Zonder een goed onderhoudsplan en geschikt equipment zal het water de dijkvaart moeilijk bereiken. Met de beschikbaarheid van deze graafmachine is het nu wel mogelijk dat deze waterwegen regelmatig opeschoond kunnen worden.

Na de bouw van de zeedijk is gebleken dat de eenmalige kosten om de ca. 10 km aan kanalen op te halen heel veel geld zou kosten. Er is toen besloten om uit het projectbudget van de dijk van het Ministerie van OWT&C een graafmachine met lange arm aan te schaffen in plaats van het geld te besteden aan het eenmalig opschoningswerk.

De coördinator Cher Doorson feliciteert de Coroniaanse gemeenschap met deze nieuwe aanwinst en doet een beroep aan de gemeenschap van Coronie om ook mee te helpen aan het behoud van deze graafmachine. Verder zegt hij dat deze graafmachine al maandag ingezet zal worden bij de sluis te Belladrum.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment