NII betreurt laster onverlaten

Source/ Image by: De Boodschap | Friday 11 Januari 2019

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) betreurt de belasteringen en misbruik van bedrijfsinformatie door booswichten. Het is betreurenswaardig dat personen hun kostbare tijd hebben opgeofferd om valsheden te verkondigen in een ‘nep-bericht’ op social media, waarbij ook nog het logo van de instelling is misbruikt.

Volgens het nep-bericht zou door het ontbinden van de Ministeriele Unit het contact met de ministeries zijn verstoord. Echter kan het NII de samenleving verzekeren dat de relatie met de ministeries nog steeds recht overeind staat en nimmer onder druk is komen te staan. Informatie over de ministeries zijn dagelijks terug te vinden in de producties van NII, waaronder; -Persberichten welke naar de media worden verstuurd; – Nieuwsberichten en bekendmakingen op de www.deboodschap.today; – De uitzendingen van Focus op GOV.TV van maandag tot en met vrijdag; – Het programma Richting op GOV.TV op woensdag en vrijdag.

Het NII distantieert zich met klem van de onwaarheden in het nep-bericht dat is gelanceerd op social media. NII is een jonge, lerende organisatie die ernaar streeft om met vaderlandslievende, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die gedisciplineerd en overtuigd resultaatgericht in teamverband werken om Surinamers en allen die er belang bij hebben te maken tot goed geïnformeerde en zelfbewuste wereldburgers. Bij dit instituut staat centraal een goede samenwerking, een aangenaam werkklimaat en wederzijds ontzag en zeker ook respect voor het vrouwelijk geslacht.

Het is betreurenswaardig dat onverlaten tegen het streven van het NII in, om de gemeenschap te voorzien van relevante en juiste informatie, trachten het imago van het instituut te schaden. We roepen de gemeenschap op om waakzaam te blijven en dit soort ondermijnende en gefabriceerde berichten naast zich neer te leggen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment