NOB: GEEN stagnatie studiefinancieringen

De Raad van Commissarissen en het Tijdelijk Bestuur van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) wensen naar aanleiding van diverse berichtgevingen welke in de media zijn verschenen inzake studieleningen,

te benadrukken dat alle door het ministerie van Onderwijs,Wetenschap en Cultuur goedgekeurde leningen die verband houden met studiefinancieringen en onder het beheer van de NOB vallen, reeds uitbetaald worden, danwel zich in het proces van uitbetaling bevinden.

In dit kader worden studenten reeds opgeroepen voor het maken van afspraken en/of het ondertekenen van hun leningsovereenkomsten, bij de NOB aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat 160-162.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment