Officieel startsein van het Agro Industrial Park in Suriname te Dirkshoop

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 31 oktober 2019, met de LG group uit Israël een overeenkomst getekend. De overeenkomst behelst het opzetten van een Agro Industrial Park in Suriname, AIP.

Het AIP-project bestaat uit de volgende componenten: Melkvee (verhoging melkproductie, rasverbetering en productie van voer), pluimvee (slachtkippen en legkippen), groenten (kassenteelt voor importvervanging). De private sector zal bij al deze projecten nauw betrokken zijn, het ligt in de bedoeling dat dit project op termijn zal worden overgenomen door de private sector.

Te Dirkshoop in het district Saramacca werd op donderdag 19 december 2019, het officiële startsein gegeven voor de aanvang van dit Argo Industrial Project. Bij deze gelegenheid waren aanwezig LVV-minister Rabin Parmessar en fungerend directeur de heer Arthur Zaalmijn, de presidentiële commissie onder leiding van de heer Gerrit Breinburg was tezamen met Ramon Abrahams en Ashween Ramdin ook aanwezig bij dit plechtig moment. De directeur van LR group Joseph Harrosh gaf aan dat Suriname zich uitstekend leent voor het uitoefenen van landbouwactiviteiten aangezien er voldoende vruchtbare grond, alsook kwalitatief goed water is. Het is daarom voor de LR Group een waar genoegen om dit project in Suriname uit te voeren.

Minister Rabin Parmessar gaf in zijn speech aan, dat het de regering Bouterse-Adhin menens is de agrarische sector naar een hoger niveau te tillen en daadwerkelijk eraan te werken om Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caraibisch gebied. Zij zijn daarom zeer verheugd om samen met de LR-Group dit AIP-project tot uitvoer te brengen. Door middel van het besprenkelen van de machine met bier en het symbolisch open stoten van een gedeelte bos werd dit project officieel gestart. Te Dirkshoop zal onder andere uien, bloemkool en broccoli worden geteeld. Bewust is hiervoor gekozen, om zodoende de lokale boeren niet te beconcurreren, maar om import vervangende producten te telen om zodoende deviezen te besparen. De bewindsman geeft verder aan dat er 1200 banen zullen worden gecreëerd voor de Surinaamse gemeenschap.

De Voorzitter van de presidentiële commissie, Gerrit Breinburg, benadrukte dat dit project na jaren weer één van de grootste wordt die in Suriname wordt uitgevoerd; hij is blij dat Suriname deze stap heeft genomen en wij eindelijk innovatie gaan doorvoeren in de landbouwsector.

De volgende activiteit in het kader van het Agro Industrial Project, zal plaatsvinden op de ‘s Landsboerderij te Reeberg in het district Wanica.

De boeren uit de private sector zullen op dit project in staat zijn hun kennis te verruimen en zelf te ervaren hoe met de nieuwste technologie en systemen zal worden gewerkt, daar ze nauw betrokken zijn bij het geheel. ‘Het beleid van het ministerie van LVV is het maximaal ondersteunen van de private sector om de productie van de agrarische sector in Suriname te verhogen en of te verbeteren’, een streven van de minister van LVV die met dit project heeft aangetoond de daad bij het woord te voegen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment