Ondertekening EnGenDER Project Document

Het Enabling, Gender – Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean (EnGenDER) project wordt aangestuurd vanuit UNDP Barbados en wordt in 9 landen in het Caribbisch gebied uitgevoerd, waaronder Suriname. Op dinsdag 13 augustus heeft de ondertekening van het EnGenDER Project Document plaatsgevonden door de directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto.

Het EnGenDER project heeft het navolgende tot doel namelijk het verder integreren van gender equality en een mensenrechten benadering v.w.b. acties inzake climate change, environment alsook disaster recovery en het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven, opdat mannen, vrouwen, jongens alsook meisjes gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband. Het werken aan het bewerkstelligen van de gestelde doelen van dit project zal dan geschieden gezamenlijk met de andere verantwoordelijke organisaties voor climate change, environment en disaster recovery alsook met toegewijde ondersteuning vanuit de UNDP Suriname.

De Project Coördinatie zal vallen onder het Ministerie van Binnenlandze Zaken m.n. het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), omdat het om een milieu project gaat met een duidelijke gender insteek. Het BGA als stakeholder zal het gender gedeelte in Suriname substantieel aansturen, in afstemming met UNWomen die ondersteuning biedt op regionaal niveau aan de Project Management Unit in Barbados.

Het BGA in de persoon van Sharon Saridjan-Tjokro, belast met het themagebied ‘Milieu en Klimaatverandering’, heeft als één van de Key National Government Stakeholders gediend bij de voorbereiding en beoordeling van het desbetreffende project document.

De UNDP heeft daarom voorgesteld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, gelet op de projectbenadering, haar intensieve betrokkenheid bij de voorbereiding van het project en het feit dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor het nationaal genderbeleid, de functie van Government Coordinating Focal Point in Suriname voor het regional EnGenDER project uitoefent. Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken/ het BGA zal mw. Saridjan-Tjokro belast zijn met de rol van  Government Coordinating Focal Point van het EnGenDER project en als zodanig lid van het Regionaal EnGenDER Project Bestuur.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment