Opening poli Medische Zending te Lawatabiki

De Medische Zending wil de gezondheidszorg overal in het binnenland kunnen brengen waardoor we blij zijn dat we ook een poli in het Lawa gebied kunnen opzetten. Als je een poli in een gebied opzet, wil het namelijk zeggen dat je de zorg dichterbij naar de mensen toe brengt.

Belangrijk is dat de mensen in het gebied naar de poli toe kunnen komen voor de hulp” aldus Herman Jintie, directeur van de Medische Zending (MZ) tijdens zijn toespraak bij de opening van de nieuwe poli te Lawatabiki. De feestelijke opening, welke op 14 augustus 2019 plaatsvond, werd bijgewoond door minister Antoine Elias van Volksgezondheid, Edwin Noordzee, Hélène Hiwat, coördinator van het Malaria Programma, Thompson Danso van de Medische Zending en Ulrich Emanuelzoon, vertegenwoordiger van districtscommissaris August Badoe.

Volgens Jintie is het de bedoeling in de toekomst personeelswoningen op het terrein op te zetten en de poli eventueel uit te breiden. Het project welke binnen zes maanden is afgerond, heeft 1.3 miljoen Surinaamse Dollars gekost en was voor rekening van Global Fund en het ministerie van Volksgezondheid. Op de poli zal er screening en behandeling van patienten plaatsvinden, tevens het overdragen van informatie ten behoeve van het behoud van de gezondheid van plaatselijke bewoners.

Hiwat gaf aan dat er reeds in 2014 was besloten een poli op te zetten in het Lawagebied, aangezien er veel mensen binnen dit gebied passeren waaronder de goudzoekers en Fransen. Preventie en bestrijding van ziekten waaronder Tuberculose, HIV en malaria zijn hierdoor van groot belang. Global Fund, die de steun toezegde via het Malaria Programma voor de bouw van de poli, is een grote organisatie die binnen de gezondheidzorg financieel bijdraagt om deze ziekten te bestrijden. “Het opzetten van deze poli door de MZ is belangrijk aangezien het kostenbesparend zal zijn doordat er preventieve gezondheidszorg kan plaatsvinden. De poli zal verder ook als een ‘waakhond’ fungeren om malaria op te tijd te traceren en die op tijd te bestrijden” aldus Hiwat. In het afgelopen jaar zijn slechts 40 gevallen van malaria genoteerd in vergelijking met 2002 waarin er 12000 gevallen werden opgetekend. Het ministerie van Volksgezondheid is gecommitteerd om malaria in 2020 volledig te elimineren in Suriname, waardoor deze poli binnen deze strijd goed zal fungeren, zeker met de hulp van de Fransen, de MZ en de bewoners binnen dit gebied.

Volgens Elias is het belangrijk voor de regering dat er overal in het land goede gezondheidszorg aanwezig is, waardoor dit project zeker prioriteit genoot. “Samen moeten we het gebied Lawatabiki opbouwen. Belangrijk is daarom dat we preventief te werk gaan. Fos siki kong, un mus betere eng! Neem je verantwoordelijkheid op je door je dokterskaart in orde te maken en kom naar de poli voordat ziekte zich aanmeld” aldus de boodschap van de bewindsman aan de aanwezigen. De minister geeft verder aan dat de medicijn voorziening voor het binnenland gegarandeerd is, aangezien de regering extra gelden hiervoor heeft vrij gemaakt via de Raad van Ministers. Verder is het ook een streven van het ministerie in samenwerking met het Malaria Programma om in 2020 malaria-vrij verklaard te worden.

Ook Kapitein Doewa van het Cottica- en Lawagebied en Ulrich Emanuelzoon zijn zeer verheugd met de opening van de poli. Voor hen is het van groot belang dat de medische hulp dichterbij huis wordt gebracht door de regering. Aan de plaatselijke bewoners is daarom gevraagd zuinig om te gaan met de poli.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment