Ophalen trenzen door Direktoraat Openbaar Groen

De afdeling afwateringswerken van het direktoraat Openbaar Groen is momenteel bezig met het ophalen van trenzen van de Hiraweg en omgeving.

Dit gebied is meer bekend als het AURORA Project. Buurtbewoners hebben vaker bij de bestuursdienst geklaagd over wateroverlast. Naast het ophalen van de trenzen worden ook de verstopte duikers en inspektieputten aangepakt met behulp van een kolkenzuiger. ingezakte duikers worden verwijderd en inritten die niet voorzien zijn van duikers worden terstond opengegraven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie van dhr. Panchoe en Kalloe, B, met ondersteuning van de bestuurdienst van het ressort Pontbuiten.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment