OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie, Regionale Ontwikkeling  en Defensie voeren verschillende rehabilitatie werkzaamheden uit te Marowijne. De ceremoniele start van de werkzaamheden vond plaats op 28 februari. Op 4 maart is officieel een aanvang gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze zullen volgens planning  ruim 8 weken duren. Gelet op de samenwerking van de drie departementen is het duidelijk dat de overheid financiële middelen bespaard.

De coördinator van het project Marlon Schoonhoven en de technisch coördinator Ramon Rosiek geven aan dat de werkzaamheden  die horen bij het project ‘Rehabilitatie wegen Marowijne’ vlot verlopen.  De werkzaamheden worden onder andere te Ricanaumofo, Tamarin en Wan Hati uitgevoerd.  Gelet op de werkzaamheden is er een goede afstemming om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Zelfs militairen zijn ingezet om de machines te bedienen. Deze militairen hebben ,voordat ze werden ingezet voor het werk, de nodige vaardigheden aangeleerd om het werk naar behoren uit te kunnen voeren.

Gelet op de werkzaamheden te Ricanaumofo is er ruim 10 km aan weg gerehabiliteerd en als het om de weg naar het Tammaren gebied gaat zal er ruim 16 km aan weg worden gerehabiliteerd. De weg naar Aloko Kondre zal ook worden aangepakt. Het gaat daarbij om een wegstrekking van 3 km.  De kapitein van Ricanaumofo,Mesack Banwari, is ingenomen met de werkzaamheden die worden uitgevoerd. “Het is heel lang terug dat de weg voor het laatst werd aangepakt. We hopen dat men de weg in de toekomst  zal asfalteren”.

DC Kenya Pansa van Marowijne Zuid-West vind het een heel goede ontwikkeling dat drie ministeries samen werken, om waar nodig veranderingen te brengen aan de infrastructuur van gebieden. “De weg moest reeds lang terug worden gerehabiliteerd, maar we zijn blij dat het nu wel zo is. Ricanaumofo is een zeer belangrijk landbouwgebied  en als de wegen aldaar aangepakt worden is het toe te juichen. Gelet op het feit dat de drie ministeries samenwerken is het echt toe te juichen. Hierdoor worden er veel financiële middelen bespaard.”

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment