Para geeft startsein voor grootscheepse infrastructurele aanpak

Source/ Image by: Commissariaat Para | Wednesday 28 November 2018

Vandaag is het commissariaat Para gestart met de aanpak van de natte infrastructuur in het district. In de bestuursressorten Para Oost, -Zuid en -Noord wordt simultaan alle hoofdlozingen, kanalen, wegtrenzen en kreken opgehaald of opgeschoond. Door achterstallig onderhoud zijn kanalen en trenzen dichtgegroeid. Hierdoor hebben bewoners te kampen met wateroverlast en ongedierten.

Er zijn graafmachines geplaatst in het Oosten om de Cocosdam en het Bocuskanaal op te halen. In Para Noord is de ondernemer gestart op Bernharddorp om alle lozingen naar de Hooikreek op te schonen. De wegtrenzen  van de Petrus Cairoweg in Para Zuid wordt alseerst aangepakt, waarna de rest volgt.

Binnen een maand moet de aannemer S. Main Transport N.V. alle waterwegen in deze ressorten hebben schoon gemaakt. Het ligt in de bedoeling om alle zandwegen aan te pakken, maar de werkzaamheden kunnen nog niet aanvangen vanwege de constante regenval. De aannemer heeft de opdracht om direct te starten met de rehabilitatie van de zandwegen, zodra er zonnig weer is.  Het startsein voor de rehabilitatie van de wegen zal simultaan geschieden op Overtoom en Matta.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment