Paramaribo klaar voor nieuwe fase in samenwerking met Hangzhou

Source / Image by: De Boodschap | Tuesday 04 december 2018

“Paramaribo is de hoofdstad aan de noordelijke kust van Suriname, een land bestaande uit overwegend uniek gevarieerde tropisch woud, met ruime gelegenheid om te genieten van Eco-Toerisme. De multi-etnische cultuur is duidelijk zichtbaar in Paramaribo, en de aanwezigheid van een gevarieerde culturele keuken.

Afstammelingen van voorouders uit Europa, Afrika, Indonesia, China en India wonen er samen met die van de Inheemsen en vormen zo de Surinaamse cultuur. Suriname is ook het enige land op het westelijk halfrond waar het Chinees Nieuw jaar als officiële vrije dag of te wel nationale feestdag is erkend.

Voorts is Paramaribo ook op de Wereld erfgoed lijst van de Verenigde Naties, vanwege haar vele historische houten gebouwen die typerend zijn”. Woorden van gelijke strekking ter promotie en presentatie van Paramaribo bij monde van de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust. Dit deed hij tijdens de eerste dag van de The First Belt and Road Local Cooperation (BRLC) General Assembly and Seminar on “Artificial Intelligence Facilitates Urban Governance” die van 3-4 december 2018 plaatsvond te Hangzhou, China.

Doel

De vergadering had tot doel het uitwisselen van ideeën, informatie en ervaring inzake de toepassing van kunstmatige intelligentie, data en ICT voor het opgang brengen van partnerschappen voor wederzijdse ontwikkeling. Dit vormt de digitale tak van het Belt and Road Initiatief. Deze vergadering bracht plus minus 150 delegaties uit 60 steden van diverse landen en diverse internationale organisaties bij elkaar om hun gedachten te laten gaan over de implementatie van de digitale Belt and Road Initiative. De BRLC was eertijds geïnitieerd door Hangzhou Municipal Government en de Chinese People Association for Friendship with Foreign Countries.

One Belt One Road

Suriname heeft in mei 2018 de MOU inzake One Belt One Road met de Volksrepubliek China getekend, hetgeen een belangrijke stap markeerde in de expressie van de nationale politieke wil om deelgenoot te worden van dit initiatief. In dit verband zal Hangzhou een niet te onderschatten rol vervullen in het opgang brengen van samenwerking tussen lokale overheden van diverse landen waar de Volksrepubliek China een goede relatie en samenwerking mee onderhoudt. Belangrijke peilers van het One Belt One Road initiatief zijn nochtans openheid, samenwerking, gezamenlijk voordeel, en win win.

Stedenband implementatie en communicatie

De districtscommissaris haalde ook aan dat Paramaribo en Hangzhou al heel lang een stedenband onderhouden en wel sedert 23 mei 1998. Hij deed tijdens zijn toespraak het voorstel tot het opzetten van tijdelijke dan wel permanente lokale uitvoerende stadskantoren teneinde de samenwerking uit hoofde van de stedenbanden meer gestalte te geven en effectiever te monitoren. Voorst gaf hij ook aan, dat de uitbreiding en modernisering van communicatie kanalen de weg vrijmaakt voor de wederzijdse inwoners van de steden voor sociale, culturele en commerciële samenwerking. Tijdens de Algemene Vergadering werden de statuten voor het Committee belast met BRLC en de uitvoerende organen van BRLC, alsook regels en instrumenten ter institutionalisering van de samenwerking in het kader van BRLC aangenomen door de aanwezige leden, waar ook DC Nerkust deel van uitmaakte. Het co-presidentschap van BRLC bestaat uit vier landen, t.w. Finland, Suriname, Laos, China en één organisatie, voorgezeten door Maria Moreni, President of Italy-China Friendship Association. DC Mike Nerkust heeft namens de Republiek Suriname zitting in dit orgaan. De DC werd tijdens de vergadering van overheidswege bijgestaan door Ambassadeur Patty Chen en Ambassade raad Jerrel Moriah, die ook voor deze vergadering waren uitgenodigd. De delegatie kijkt terug op een succesvolle vergadering waarbij de samenwerking tussen Paramaribo en Hangzhou een nieuwe fase is ingegaan.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment