Paranen worden gehoord bij opstellen beleidsplan 2020

Source/ Image by: De Boodschap | Wednesday 30 Januari 2019

De burgerij van Para wordt betrokken bij de opstelling van het overheidsbeleid 2020, middels hoorzittingen. Deze hoorzittingen zijn zondag van start gegaan in het ressort Carolina. Bewoners van de inheemse dorpen Pierre Kondre/Kumbasi, Redi Doti en Cassipora hebben hun nood aan onder anderen; slechte watervoorziening en infrastructuur kenbaar gemaakt aan de Ressortraad (rr). Voorafgaand heeft de ressortraad een presentatie gegeven over het beleid dat gevoerd is in het dienstjaar 2018 en de beleidsprioriteiten van 2019.

Voor het dienstjaar 2019 is gepland om veel te doen op verschillende beleidsgebieden in het totaal district, voor wat betreft: Infrastructuur; rehabiliteren van alle zandwegen en ophalen van alle waterwegen, Gezondheidszorg; operationalisering van een gezondheidscentrum te Onverwacht, Vuilverwerking; het ophalen en verwerken van huis- en grofvuil, Sport; opzet en ontwikkeling van sportaccommodaties, Onderwijs; het opzetten van een VOS-scholencomplex compleet met studentenwoningen en Nutsvoorzieningen; het brengen van veilig- en schoon drinkwater en 24 uur elektrificatie voor gemeenschappen die dat ontberen.

De problemen waarmee de gemeenschap van Carolina te kampen heeft, werden gehoord door de burgervader Armand Jurel, de verschillende volksvertegenwoordigende organen (DNA, DR en RR). Opmerkelijk is dat heel wat zaken welke naar voren zijn gebracht in eerdere hoorzittingen reeds aan de orde zijn gesteld. Dit is het gevolg van de geringe uitvoeringscapaciteit, zowel technisch als financieel om zaken binnen een jaar te realiseren. Daarnaast is gebleken dat veel van de aandachtsgebieden medebewindstaken betreffen.                                                           

De hoorzittingen van Para zijn verder als volgt gepland (Zie tabel image).

..

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment