Persbericht DSB

Vanaf maandag 4 maart 2019 worden veel DSB creditcard houders geconfronteerd met problemen bij het verrichten van transacties met hun creditcard. Dit houdt verband met een technische storing in het datacommunicatie netwerk in Trinidad.

De oplossing van dit probleem geniet hoge prioriteit van Mastercard. Wij hadden verwacht dat het probleem sneller zou zijn opgelost, doch zijn geconfronteerd met een langere storing.

DSB klanten worden via e-mail- en SMS berichten geïnformeerd. Wanneer dit probleem verholpen is zullen de creditcard klanten ook meteen hierover geinformeerd worden.
Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor het ongerief.

De Surinaamsche Bank

Marketing Department

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment