Persbericht FIBOS

Namens de leden verenigd in de FIBOS delen wij mede, dat in overleg met de regering overeenstemming is bereikt over de financiering van de ouderbijdrage 2019 – 2020. De regering is bereid de ouderbijdrage aan de bijzondere schoolbesturen te betalen.

Zie image voor meer details.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment