Persbericht: Groei mee met DOE

Afgelopen zaterdag werd #DOEwatnodigis campagne voortgezet. Het thema voor deze zaterdagactie voor de Volkscrediet Bank aan de Waterkant was: “Groei Mee met DOE.  Ook werd een bezoek gebracht aan de Centrale markt. De partij is enthousiast ontvangen door de voorbijgangers, “hosselmannen” en de marktventers. (zie fotos).

Aan de bestuursleden werden de problemen waarmee de gezinnen dagelijks geconfronteerd raken voorgehouden. Ook de daling van de koopkracht met als resultaat weinig tot geen verkopen door de marktventers werd aan de orde gesteld. Het is duidelijk dat heel veel Surinamers moeten overleven in plaats van te leven.

Door bestuursleden en kernleden van de partij werden aan de voorbijgangers gratis een sjoeroeplant aangeboden.  Functioneel is de sjoeroeplant een Surinaamse medicinale plant en een aftreksel van de bloemkelken wordt vooral gebruikt tegen verhoogde bloeddruk en diabetes mellitus. Ook kan het aftreksel als stroop worden bereid en preventief worden gedronken tegen verschillende lichamelijke kwaaltjes. Deze plant is dus goed voor de gezondheid van de mens. Symbolisch is dat de persoon die dit boompje meeneemt naar huis en het goed verzorgt, weet dat zij delen van deze plant goed kan gebruiken voor de eigen gezondheid. Dit is precies hoe we Suriname nu moeten zien. Suriname heeft op dit moment op vele gebieden medicatie nodig, omdat de gezondheid van ons land te wensen overlaat. Als we kijken naar de financieel – economische situatie, de vervuiling van onze rivieren, de toenemende corruptie zonder duidelijke maatregelen, verkeerscriminaliteit, de kwaliteit van ons onderwijs en nagenoeg uitzichtloze situatie van jonge afgestudeerden. De gerichtheid is niet op de toekomst, maar op nu en de volgende verkiezingen.

DOE pleit daarom voor het gereedmaken en het innemen van de benodigde medicijn nu. De adviezen van het IMF en de lokale economen zijn duidelijk en zullen hier niet herhaald worden. Voor DOE is belangrijk dat de sociaalzwakkeren worden beschermd en begeleid bij het toepassen van de benodigde maatregelen voor gezondmaking van ons financieel – economisch systeem. DOE stelt dat er nu durf en daadkracht nodig is om de juiste maatregelen te treffen. Maar daarvoor heb je eerlijke leiders nodig die bereid zijn het volk te dienen in plaats van zich zelf. En die bereid zijn zonder een geheime agenda  o.a. eerlijke Surinaamse deskundigen van welke politieke kleur dan ook en van waar ook ter wereld in te zetten voor een gezonde ontwikkeling van dit land.

DOE roept de kiezer daarom nu op, vooral de jongeren die voor het eerst naar de stembus zullen gaan,  om zich niet te laten misleiden met grote shows en showprojecten met een kort termijn doel. Maak een eerlijke analyse van alles wat wordt aangeboden, lees, onderzoek en DOE wat nodig is.  Kies voor leiders die gaan voor de gezonde ontwikkeling van onze bevolking. Samen groeien wij dan naar een gezond Suriname.      

De Partij voor Democratie en ontwikkeling in Eenheid (DOE)

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment