Petitie bewoners Winti Wai

Source/ Image by: BIC Paramaribo Zuidwest | Monday 21 Januari 2019

Hedenmorgen 21 januari 2019, hebben bewoners van de wijk Wintie Wai in het ressort Pontbuiten, een petitie aangeboden aan de Districtscommissaris van Paramaribo, Zuidwest, dhr. R. Pollack.

In de petitie eisen zij de onmiddelijke stopzetting van de bouw van een crematorium in hun woonwijk en intrekking van de vergunning welke volgens hun informatie door de DC zou zijn verstrekt.

De DC heeft de buurtbewoners aangehoord en hen daarna te kennen gegeven, dat hij geen vergunning heeft verleend voor een crematorium en dat hij ook niet de bevoegde instantie is om een degelijke vergunning te verlenen. Hij kon bewoners aangegeven dat de ondernemer , dhr Poese, vergunning heeft aangevraagd voor de bouw van een zakenpand ten behoeve van een Uitvaartcentrum. Dit verzoek is doorgeleid naar het ministerie van Openbare Werken en Transport omdat dit ministerie belast is met de verlening van de bouwvergunning. Als het pand er staat wordt de Exploitatie vergunning aangevraagd bij en verleend door het ministerie van Handel Industrie en Toerisme en uit eindelijk moet de hinderwetvergunning bij de DC worden aangevraagd en dat is niet gebeurd.

De buurtbewoners waren na de uitleg van de DC zichtbaar tevreden en boden hun verontschuldiging aan voor de valse beschuldigingen aan het adres van de DC. Echter zullen zij zich alsnog wenden tot de overige instanties aangezien de ondernemer hen te kennen heeft gegeven dat hij over een vergunning te beshikt.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment