Politici en duurzaamheid

Op 6 september 2019 stierf de 95 jarige Robert Gabriel Mugabe, die aan de macht was vanaf Zimbabwe’s onafhankelijkheid in 1980, eerst als premier en later als president. In een toespraak tot de Afrikaanse Unie in 2016 zei hij dat hij aan het roer zou blijven tot God zou zeggen “KOM”. Hij werd uiteindelijk na 37 jaar afgezet in 2017 door het leger, hoewel er wordt gezegd dat het geen coup was.

Het langdurige bewind van Mugabe is geen novum in ontwikkelingslanden. Muammar Gadaffi was de leider in Lybië van 1969 tot 2011. Saddam Hussein regeerde van 1979 – 2003, Bashar al-Assad is in Syrië al vanaf 2000 aan het bewind, nadat hij had overgenomen van zijn vader die van 1971 – 2000 de touwtjes in handen had. In Egypte bleef Hosni Mubarak 30 jaar aan het bewind, van 1981 – 2000. In Oeganda is er Yoweri Kaguta Museveni die president is sedert 1986. In Indonesië was er generaal Suharto die van 1967 – 1998 31 de scepter zwaaide in de gordel van smaragd.

Latijns Amerika bracht Anastasio Somoza en zijn twee zonen, die 50 jaar lang bepaalden wat
in Nicaragua gebeurde. Porfirio Diaz was er 35 jaar in Mexico, Augusto Pinochet had het 20 jaar voor het zeggen in Chili en niet te vergeten Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek van 1930 – 1961. De docente geschienenis van mijn dochter aan de Washington International School noemde de Dominicaanse Republiek “paradise of the dictators”, omdat gevluchte dictators er goed konden gedijen. Ook Afrika heeft hen gekend zoals, Idi Amin, Siad Barre, Omar al-Bashir en sedert 1979 Teodoro Obiang in Equatoriaal Guinee, de man met de sleutel van Paramaribo.

Bijna alle hierboven genoemde presidenten hadden/hebben een militaire achtergrond, enkele waren professionele militairen, anderen kwamen vanuit verzetsgroepen. Over het algemeen zijn het mannen met een militaire/gewapende achtergrond die erin slagen jarenlang aan de macht te  blijven, meestal via zeer streng gecontroleerde verkiezingen die als adagium hebben dat het niet belangrijk is wie stemt, maar wie de stemmen telt.

Pakistan
De journaliste Arifa Noor wijst erop dat in Pakistan de generaals Zia Ul Haq en Ayub Khan erin slaagden circa 12 jaar aan de macht te blijven terwijl Musharraf het 8 jaar volhield, dus veel korter dan in andere delen van de wereld.  En bij verkiezingen die zij onder druk van de samenleving moesten houden, wonnen zij nauwelijks en moesten zij de macht delen met politici. Macht delen met politici hield ook in het delen van staatsinkomsten en staatspatronage, zo werd de alleenheerschappij van de militaire dictators afgebrokkeld, gevolgd door verkiezingen en burger bestuur. Maar feit is dat in Pakistan de militaire machthebbers langer aan het bewind waren dan de burgerpolitici.

Arifa wijst erop dat geen van de Pakistaanse generaals die de macht grepen i.e. Iskander Mirza, Ayub Khan, Yahya Khan, Mohammad Zia Ul-Haq en Pervez Musharraf erin slaagden het leger volledig naar hun hand te zetten. De regeringen van Ayub Khan en Musharraf werden verzwakt door langdurige protesten, maar het leger werd niet ingezet. Generaal Ayub Khan droeg na massale protesten uiteindelijk in 1969 na 11 jaar de macht over aan generaal Yahya Khan. De niet–interventie-attitude van de Pakistaanse militairen heeft erin geresulteerd dat het leger niet veel is gepolitiseerd. Het Pakistaanse leger is één van de weinige militaire machten in de ontwikkelingslanden waar geen enkele coup vanuit de eigen gelederen is gelukt.
 
De Pakistaanse generaals hebben ook niet gewild dat een leger binnen een leger werd gecreëerd zoals in Irak en Libië. Zij waren van mening dat een elite-eenheid binnen het leger met extra bevoegdheden en financiële middelen de rest van het leger zou demoraliseren.
De generaals die president werden van Pakistan hebben in het algemeen ook het leger niet misbruikt voor individuele belangen mede omdat, vanuit de militairen zelf in zekere mate afstand werd genomen van de militaire leiding in die zin, dat zij duidelijk lieten blijken dat zij niet betrokken waren bij de beslissingen van de generaals. Militaire dictators in Pakistan zijn circa 10 jaar meegegaan, maar eenmaal uit hun uniform verdwenen zij in de vergetelheid. En juist de burgerpolitici, die zij aan de kant hadden gezet, bleven nog jaren dominante figuren in het Pakistaanse politieke landschap.

Suriname
In het Suriname van voor de onafhankelijkheid was de kortst dienende regeringsleider de heer Jacques Drielsma, hij bleef slechts zestig dagen (60) minister president van ons land, dat was in 1951. De langste zit in die periode komt op naam van Johan Pengel van 1963 – 1969.
Na de onafhankelijkheid was Johan Ferrier 4 jaren en 262 dagen (1975-1980 + 262) president van Suriname, terwijl Henck Arron 4 jaar + 92 dagen premier was (1975 – 1980 + 92 dagen ).

Toen kwam de coup in 1980, in de periode 1980 – 1987 was legerleider Desi Bouterse de alleenheerser i.e. de militaire dictator. Dat bleef hij 7 (zeven) jaar. In de periode na 1987 werd de heer Ramshewak Shankar in de DNA gekozen tot president, dat duurde van 1988 – 1990 d.w.z. 2 (twee jaar) en 333 dagen. In een coup werd Shankar afgezet in december 1990 en toen was Desi Bouterse weer aan de macht, dat duurde 261 dagen.

De verkiezingen van 1991 brachten Ronald Venetiaan het presidentschap, hij zat zijn termijn uit tot 1996. Van 2000 tot 2010 zat Venetiaan twee termijnen uit als president, in totaal was Ronald Venetiaan, 15 jaar lang president van de Republiek Suriname.

Na de verkiezingen in 1996 schoof Desi Bouterse, die voorzitter was/is van de Nationaal Democratische Partij (NDP), Jules Wijdenbosch naar voren als president van Suriname, die de functie tot 2000 behield i.e. een periode van 3 (drie) jaar en 332 dagen. Maar Bouterse was in essentie de echte machthebber. Een voorbeeld hiervan is, dat de individuele belangen van Bouterse vis-à-vis Nederland door president Wijdenbosch met verve werden verdedigd.

Tellen wij bij elkaar op de zeven jaren van 1980 – 1987 + de 261 dagen van 1990/1991 + straks 10 jaren 2010 – 2020 , dan is/zal de heer D. Bouters al 17 jaar  + 261 dagen de absolute macht in Suriname in handen hebben en/of hebben gehad. Tellen wij de periode toen zijn adept Wijdenbosch president was erbij, dan is/zal Bouterse in mei 2020 bijkans 21 jaar + 228 dagen direct en indirect de bestuursmacht in Suriname in handen hebben gehad, dus langer dan wie dan ook.

Verkiezingen mei 2020
In mei 2020 zullen verkiezingen worden gehouden in Suriname. President  Bouterse heeft nog niet gezegd of hij nog een termijn van 5 jaar ambieert. Bouterse is nu in de avondschemering van zijn leven, dat geldt ook voor de adviseurs om hem heen wiens leeftijden bij elkaar geteld ons terugbrengen naar de vroege Middel Eeuwen. Maar niets wijst erop dat Bouterse en de schare om hem heen van plan is om hun signoraal leven op te geven .

De hele staatsmachinerie inclusief alle instituten belast met de organisatie en afwikkeling van de mei 2020 verkiezingen zijn in handen Bouterse en zijn Nationaal Democratische Partij (NDP). Ook de coalitie in De Nationale Assemblee kan gezien worden als deel uitmakende van het team dat de bodem voor de overwinning van de komende verkiezingen moet bemesten ten voordele van de NDP. In essentie komt het hierop neer dat de staatsinstellingen, die eerlijkheid en rechtvaardigheid bij het algehele verkiezingsproces moeten garanderen, hun neutraliteit hebben verloren.

In organisatorische zin lijkt het dat de verkiezingen gewonnen zullen worden door Bouterse en zijn NDP tenzij de kiezers die “in the final analysis” het laatste woord hebben, beslissen dat zij in de Surinaamse democratische traditie geen langjarige heerschappij van één persoon of partij willen. In een bekende uitspraak van Mahatma Gandhi, die enkele dagen geleden door één onzer hoogwaardigheidsbekleder is bewierookt, zegt hij ons dat “there have been tyrants and murderers and for time they seem invincible, but in the end, they always fall …think of it, always”.

Dat Gandhi’s zienswijze in de praktijk correct is of kan zijn, blijkt uit  voorbeelden van hoe woede – aanvallen van jarenlang getergde en verarmde volkeren een einde brachten aan het bewind van Ali Abdullah Salah in Yemen, Ben Ali in Tunesië, Hosni Mubarak in Egypte en Robert Mugabe in Zimbabwe. Is het mogelijk dat dit ook in de Republiek Suriname zou kunnen gebeuren?

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment