President Bouterse bezoekt Memre Boekoe Kazerne

Source / Image by: De Boodschap | Tuesday 27 November 2018

De president van de Republiek Suriname Desiré Bouterse heeft een meeting gehad met de leiding en manschappen van het Nationaal Leger. Deze bijeenkomst vond op dinsdag 27 november plaats in de Membre Boekoe Kazerne.

Het staatshoofd heeft gemeend een bezoek te brengen aan de manschappen, hen aan te horen en oplossingsmodellen aan te dragen voor knelpunten die er zijn binnen het leger.

Na een toespraak van de minister van Defensie, Ronny Benschop, gaf de president een korte inleiding. De manschappen in de zaal mochten daarna vragen stellen. De opperbevelhebber ging in op elke vraag die vanuit de zaal gesteld werd.

Na deze sessie hebben de president, de minister en de legerleiding zich teruggetrokken om van gedachten te wisselen over de vraagstukken waarmee het leger te kampen heeft.

Er is een voorlopige werkgroep onder leiding van majoor Klein in het leven geroepen die alle zaken in kaart zal brengen. Deze werkgroep heeft 14 dagen de tijd om met voorstellen te komen. De president heeft gevraagd dat de manschappen vertrouwen hebben in de werkgroep dat deze het werk zal doen zoals is afgesproken.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment