President Bouterse positief over vooruitzichten 2019

Source by: De Boodschap | Tuesday 01 Januari 2019

President Desiré Bouterse is positief over de vooruitzichten van de Surinaamse economie in 2019. “De blijvende stabiliteit van de wisselkoers geeft vertrouwen in de economie, waardoor de nationale en internationale bedrijven en ondernemers genegen zijn tot investeren in ons land”, aldus de president tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op oudejaarsavond.

De regeringsleider is ervan overtuigd dat het bovengenoemde gunstig zal werken op de verdere groei van onze economie en op alles wat daarmee samenhangt.

Handhaving subsidies
Hoewel de overheid haar uitgaven streng in de hand houdt, blijven de overheidssubsidies gehandhaafd voor onder meer stroom, water, gas, de ophaal van huisvuil en de sociaal-medische voorzieningen. Deze miljarden subsidies dragen substantieel bij aan het behoud van de algemene leefbaarheid, aan de bevordering van onze gezondheidssituatie, aan onze woon- en leef-satisfactie en aan het veilig stellen van de sociale cohesie onder ons volk.

Nationale veiligheid
Ook de nationale veiligheid zal in dit nieuwe jaar de volledige aandacht van de regering genieten. Ter verhoging van de veiligheid is op zaterdag 29 december het Command Center, welke deel uitmaakt van het Safe City project, officieel in gebruik genomen. “In dit jaar worden de overige districten aangesloten. Dit alles draagt aanzienlijk bij aan de algehele veiligheid in ons land”, garandeert president Bouterse.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment