President Bouterse voert overleg met bankiers

De President van de Republiek Suriname heeft samen met de Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, en de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt overleg gevoerd met de Surinaamse bankinstellingen. In zijn inleiding heeft de regeringsleider aangevoerd hoe belangrijk de financiële sector voor de ontwikkeling van de economie en het samen optrekken om de toekomst van ons land veilig te stellen zijn. De ontmoeting vond plaats op vrijdag 08 maart 2018

De President wees tijdens de ontmoeting erop dat de benoeming van de nieuwe CBvS Governor, Robert-Gray van Trikt, een niet-politieke is, hetgeen ook het geval was van de vorige Governor. Staande de vergadering is als nieuwe President-Commissaris voorgesteld aan de aanwezige bankdirecties, en werd aldus aangegeven dat de regering overwoog dat de ondernemer Vijay Kirpalani dit roer overneemt. Ook deze benoeming wordt door de regering gezien als een niet-politieke maar een technische. De heer Vijay Kirpalani heeft een zeer ruime ervaring. Hij is 10 jaar commissaris geweest onder Governor Andre Telting. Door de President werd de voorgestelde nieuwe PC als zeer kundig aangemerkt, die zijn sporen ook verdiend heeft in de zakenwereld en daarnaast beschikt over wijdverspreide nationale en internationale netwerken.

De banken gaven aan erg content te zijn met de meeting. Ze hebben het volste vertrouwen in de nieuwe leiding van de centrale bank uitgesproken. De bankiers waren zichtbaar ook bijzonder blij met de voorgestelde President-Commissaris. Zij stelden dat de heer Kirpalani de reputatie heeft kundig te zijn en in staat te zijn om evenwicht te brengen tussen partijen. Ook zijn ze verheugd om over de thematische issues weer adequaat te kunnen communiceren met de CBvS en de regering. Er is in de laatste 48uur constant onderling overleg, maar ook met de Minister van Financiën en de CBvS, geweest.

De banken kunnen zich ook volledig terugvinden in de strategische thema’s die het ministerie en CBvS hebben gedefinieerd. De regering betreurt dat een eerder bericht is uitgekomen. Volgens afspraak zou de regering eerst afstemmen met de heer Kirpalani indien hij akkoord ging met de benoeming en het persbericht hieromtrent zou ook eerst worden voorgelegd aan de bankiers zodat die de geest van de meeting kon weergeven. Inmiddels heeft deze afstemming plaatsgevonden en wordt het persbericht meer dan warm gedragen door alle vertegenwoordigingen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment