Preventie

Door paniek gedreven handelen mensen van nature, soms onverstandig bij brand. Wat doet u als er brand uitbreekt?… praat u daar wel eens over met uw huisgenoten?, of denkt u dat het u nooit zal overkomen?

Zelfs in de kleinste ruimtes, die u op uw ‘duim’ kent, kan u bij rookontwikkeling gedesoriënteerd raken. De brandweer moet zo snel mogelijk (8min, exclusief mogelijke vertragende omstandigheden) na een  brandmelding terplekke zijn. Realiseert u zich dat u tot dat moment zelf zal moeten optreden? Dat gaat beter  als u van tevoren een  vluchtplan maakt, met afspraken over  hoe u en uw  huisgenoten bij brand kunnen vluchten.
Het kan uw  redding zijn!

Rookmelders redden levens
instal rmAls u slaapt, ruikt u niets.  Alleen uw  gehoor en tastzin ‘werken’ nog. Daarom is een rookmelder, die geluid maakt (85-90 decibel), zo belangrijk. Het geeft u tijd om  te vluchten. Het is belangrijk om  in elke ruimte m.u.v. de keuken, een rookmelder aan te brengen. Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken Het KBS adviseert voor de keuken een hitte melder (red.) Maar waarom is rook zo gevaarkijk?…. Rook is een verzameling van zichtbare verbrandingsresten. In rook komen verschillende stoffen voor, die schadelijk zijn voor mens en milieu, koolmonoxide (Co) is daar één van. Koolmonoxide heeft bij het inademen het vermogen om de toevoer van zuurstof naar de hersenen te blokkeren met alle noodlottige gevolgen. Een mens kan gemiddeld 3 min zonder zuurstof en ongeveer 20 stappen door rook heen gaan.  (klik hier om video te bekijken)

Het vluchtplan
vluchtplan flyersDe burgerij hoort vaak over een vluchtplan, en staat vaak niet stil bij dit onderwerp, een vluchtplan hoeft niet specifiek bij brand inwerking te treden, maar ook bij andere calamiteiten bijv: overstromingen, bommeldingen, instortingen, aardbevingen enz. Een vluchtplan is niets anders dan afspraken tussen mensen(huisgenoten of collega’s) die gemaakt kunnen worden bij één of ander calamiteit, de mensen moeten veelal weten hoe te handelen bij een calamiteit en  veelal getraind worden op de handelingen die ze gaan moeten plegen. Ook binnenshuis moeten gezinnen afspraken maken wie wat doet , dus er moet een taakverdeling zijn. Het is van belang  een vluchtplan te maken om u en uw huisgenoten, of uw mede collega’s snel in veiligheid te brengen bij brand, of calamiteit bijv: bij brand als uw rookmelder u een waarschuwing geeft, of bij calamiteit alarm word geslagen dat u de weg naar veilig ‘onderkomen’ direct vindt.

Ook wanneer dat gebouw voorzien is van dievenijzer oftewel traliewerk, moeten er zakelijke afspraken gemaakt worden. Het KBS heeft enkele modellen traliewerken als aanzet ontworpen, waarbij zowel security & fire safety op een gewenst nieveau door de bewoners kunnen worden geconstrueerd.(klik hier om video te bekijken) De volgende veiligheids aspecten waarvoor gezorgd moet worden in uw woning, of bedrijf zijn: rookmelders; het aanbrengen van pictogramen, die de mensen leiden naar een veilige plek; blusapparaten en sprinklers. Het plaatsen van reddingstrappen of vluchttrappen behoort ook tot een mogelijkheid.

De gangen of de ruimtes die door pictogrammen zijn aangegeven moeten vrij zijn van obstakels, dus m.a.w. de ruimtes of gangen mogen niet gebruikt worden als opslagruimte. Zorg ervoor dat meerdere vluchtroutes gecreëerd worden, bijvoorbeeld kamers aan de straatzijde, via het balkon kan ook nog redding plaats vinden door de hulpverleners. Bij geblokkeerde vluchtroutes, zal altijd gebruikt gemaakt kunnen worden van alternatieve routes. Let op: Een vluchtplan is een verzameling van afspraken bijv; wie zorgt voor de kinderen en oma of opa; de minder zelfredzamen; huisgenoten of het personeel van een bedrijf/ overheidsinstantie, al dan niet met een beperking; of de huisdieren; wie zorgt voor het bellen naar de brandweer(110 altijd 1ste optie, de ervaring leert dat sommigen nog steeds eerst bellen naar de politie op 115) en wie zorgt ervoor dat iedereen op een veilige plek gebracht wordt. Huissleutels of bedrijfssleutels moeten genummerd of voorzien zijn van reflecterende sleutelhangers. Het personeel van het Korps Brandweer Suriname zal onverkort het voortouw nemen om de gemeenschap verder en steeds bewuster te maken van haar eigen verantwoordelijkheid m.b.t. brandveiligheid.

Let op een aantal punten:

  • Maak goede afspraken met huisgenoten,
  • Zorg voor meerdere vluchtroutes
  • Spreek af op welke plaats u buiten verzamelt, dan weet u precies of iedereen zich in veligheid heeft kunnen brengen.
  • Blijf het vluchtplan beoefenen

Door te oefenen weet u bovendien of alle vluchtroutes goed begaanbaar en bereikbaar zijn.

Staat je vluchtplan klaar??…… Maak een vluchtplan nu het nog kan!
Bekijk de promo video hier!

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment