Regering gaat project bouwkavels aan studenten institutionaliseren

Een dak boven het hoofd is een fundamenteel recht dat eenieder toekomt. In dit kader komt het vaker voor dat Surinamers die als kader afstuderen, naar het buitenland trekken voor een stukje zekerheid. De regering heeft daarom besloten om met het schenken van bouwrijpe kavels aan studenten, Surinaams kader thuis te houden en hoop te geven. President Desiré Delano Bouterse heeft reeds toegezegd dat dit initiatief, dat nu in pilotvorm is, zal worden geïnstitutionaliseerd.

Bij de diploma-uitreiking op vrijdag 6 september 2019, aan 37 afgestudeerden van het Polytechnisch College Suriname (PTC) is een groep van zes best geslaagden in aanmerking gekomen voor een bouwkavel. In april van dit jaar mochten reeds zeven studenten een bereidverklaring in ontvangst nemen.

Melvin Bouva, ondervoorzitter van de Nationale Assemblee (DNA), benadrukte dat studenten een specifieke doelgroep vormen waarvoor er specifieke beleid en aandacht is. Het blijft niet alleen bij bouwkavels voor de best afgestudeerden van het PTC. Ook afgestudeerden van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname zullen bereidverklaringen ontvangen. Bouva benadrukte echter dat alle studenten een aanvraag voor een kavel mogen deponeren bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en de stichting Studenten Welzijn en Huisvesting. Hij heeft zich samen met stichtingsvoorzitter Evelien Gravenstijn ingezet om de regering en het ministerie te overtuigen van dit initiatief.

Wat nu? Waar ga ik een goede baan vinden? Hoe kom ik aan een perceel om te bouwen? Het zijn volgens de parlementariër allemaal vragen waarmee afgestudeerden zitten, om hun leven na studie inhoud te geven. Zelf heeft hij erover nagedacht, ook omdat hij vaker studenten tegenkwam die uit wanhoop de stap naar het buitenland maakten. Door dit initiatief dat momenteel een pilot is, tot deel en onderdeel van het beleid te maken, is het de bedoeling Surinaams kader thuis te houden.

Volgens RGB-minister Lekhram Soerdjan moet het niet als discriminatie worden gezien, dat momenteel slechts de best geslaagden in aanmerking komen. Het is ook een stimulans naar de derdejaarsstudenten toe om er hard tegenaan te gaan. De bewindsman benadrukte overigens dat er voldoende land beschikbaar is, waarbij eenieder in aanmerking moet kunnen komen. Daarvoor moeten zaken goed worden geregeld. De regering werkt er hard naar toe om alle achterstanden in te lopen en mechanismen in te bouwen, zodat grondaanvragers niet lang hoeven te wachten.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment