Regering moet Surinaamse stem laten horen in belang Venezolaanse gemeenschap en Regio

Terwijl in de hele wereld er met steeds verdiepende ontsteltenis kennis wordt genomen van de verdiepende humanitaire crisis in Venezuela evenals de jacht op politieke opponenten door het regime Maduro zwijgt de Surinaamse regering in alle talen.

Na tegen elke maatregel die het regime Maduro weer op het spoor van democratie en rechtsstaat had moeten brengen te hebben gestemd, hult Suriname zich in een veelzeggend stilzwijgen betreffende o.a. de moord op een staffunctionaris van het elektriciteitsbedrijf in Venezuela, het aanhouden en in brand steken van vrachten met hulpgoederen en de inval/vernietiging van de woning en gevangenneming van een lid van de oppositie in Venezuela.

Dit stilzwijgen, een signaal van ongeremde ondersteuning van het repressief regime van Maduro, zal de Surinaamse samenleving kosten. Al jaren doen wij, DA’91, een beroep op de regering Bouterse, om nu eens eindelijk te kiezen voor het lange termijn belang van onze samenleving als dat van onze hemisphere in totaal.. De consequenties waar wij voor vreesden, dreigen nu werkelijkheid te worden. De recente uitnodiging van de Amerikaanse President Donald Trump aan een selecte groep van Zuid-Amerikaanse landen, met uitzondering van o.a. Suriname, is een signaal dat het moment van isolatie en weren van Suriname uit belangrijke internationale en regionale fora niet ver meer is. Het schrijven van de Amerikaanse ambassadeur Karen Lynn Williams waarin verzocht wordt geen zaken te doen met de Venezolaanse president Nicolas Maduro en diens regering is een openlijke oproep naar de Surinaamse regering haar politiek standpunt m.b.t Venezuela  te herzien. De export van 30.000 metrieke ton witte Surinaamse rijst naar Venezuela is vermoedelijk hierdoor  on hold gezet. Het onbekend aantal Venezolanen die nu illegaal in ons land zijn zal de begroting en de veiligheid  verder onder druk zetten.Suriname heeft nogsteeds geen humanitair opvang programma klaar om indien nodig uit te voeren.
Het ondersteunen van het repressieve regime van Maduro zal nu dus een voelbaar prijskaartje hebben voor de Surinaamse samenleving.

DA’91 is  geen voorstander van gewapend en gewelddadig ingrijpen. Het zich verschuilen echter achter het principe van non-interventie gaat bij een crises omvang van deze grote en aard  in Venezuela  niet op, omdat Suriname  zoals meeste landen in onze regio ook invulling moet geven aan het internationale discours van het concept van  Responsibility to Protect (R2P).Dit doe je door collectieve  standpunten in te nemen en “politieke en economische druk”in  te zetten  bij binnenlandse conflicten van (lid) landen waarbij met name mensenrechtenschendingen en een verdiepende humanitaire crisis een  rol spelen.

Het is onze politieke plicht  om het volk van Venezuela te beschermen tegen een repressief regime. Dit regime moet duidelijk gemaakt worden dat ook Suriname het gevoerde repressieve beleid afkeurt en dat doen we door het regime niet langer te erkennen. De huidige Surinaamse regering neemt haar morele verantwoordelijkheid niet zoals verwacht mag worden. Het moet nu toch evident zijn dat ook wij de  Responsibility to Protect hebben en inhoud moeten geven ter bescherming van de Venezolaanse gemeenschap. Het ondersteunen van de terechte en oprechte strijd voor vrijheid van het Venezolaans volk onder leiding van Juan Guaido is de eerste stap in de goede richting.

DA’91 roept de DNA dan ook andermaal op om de Regering Bouterse tot de orde te roepen en te eisen, dat zij per direct de Surinaamse stem laat horen in het belang van de Venezolaanse gemeenschap en van de regio in haar geheel voor terugkeer naar een democratische, veilige en rechtstatelijke samenleving.  Onze nalatigheid in deze maakt ons mede-verantwoordelijk voor het handelen van en alle slachtoffers die het regiem Maduro maakt.

DA’91 Werkgroep Buitenlands beleid

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment