Registratie van landbouwers in Commewijne in vollegang

De landbouwvoorlichters in het district Commewijne zijn bezig met het registreren van de boeren aldaar.

Middels een formulier wordt alle relevante data verzameld welke nodig is voor de op te zetten nationale boeren bestand. Deze actie maakt deel uit van de EU maatregelen die het mogelijk maakt om de traceerbaarheid van producten en boeren weer te geven. Het toekennen van een producentencode aan alle gewassentelers is ook een der maatregelen van de EU.

Ook de exporteurs zullen worden voorzien van een exportcode. De exporteur mag alleen gewassen afnemen van boeren aan wie een productencode is toegekend.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment