Renovatie en upgrading Jeugdtandverzorging

Foto: Heringerichte Sterilisatieruimte

Paramaribo – De Stichting Jeugdtandverzorging Suriname heeft via middelen van de Twinningfaciliteit Nederland Suriname haar opleiding en behandelfaciliteiten kunnen upgraden en renoveren. De Sterilisatieruimte van de SJTV is gerenoveerd en heringericht volgens internationale standaarden. Daarnaast zijn nieuwe apparaten aangekocht met name twee nieuwe sterilisatoren (autoclaven), een schudmachine en apparatuur om hoekstukken te kunnen reinigen. Behalve van de dienstverlening, beschikt de opleiding van SJTV nu over een eigen röntgencabine met daarin een röntgenapparaat en digitale ontwikkelmogelijkheden.

Bij de aanpak van de Jeugdtandverzorging staat preventie centraal en dient curatie pas plaats te vinden wanneer het voor preventie te laat is. Het Twinningproject werd daarom ‘AMIT’ genoemd, hetgeen betekent: Actieve Minimale Interventie Tandheelkunde. Binnen het project is samengewerkt met het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

SJTV en CTM delen de visie dat: 1) De nadruk moet worden verlegd van het behandelen van mondziekten naar het bevorderen van Mondgezondheid. 2) Als curatie toch nodig is, dit minimaal-invasief en kosteneffectief moet worden uitgevoerd. 3) Iedere patiënt daartoe een persoonlijk advies op maat (tailored and personalised) moet krijgen. 4) Optimale samenwerking tussen diverse (mond)zorgverleners (interprofessioneel samenwerken) daarbij onontbeerlijk is. 5) Het aanschaffen van de benodigde apparatuur ter ondersteuning van deze ontwikkeling ook een ‘must’ is.

Rontgen cabine

Om deze visie te realiseren is besloten samen de AMIT-gedachte te implementeren in het nieuw vier jarig concept van de Opleiding tot Oral Health Therapist (OHT), voorheen de driejarige opleiding JTV. Het resultaat zal resulteren dat studenten deze nieuwe filosofie gelijk meekrijgen in hun opleidingstraject ter verbetering van de aanpak van de gebitsverzorging. Zowel SJTV als het CTM zullen het ‘AMIT concept’ in de curricula van beide onderwijsinstellingen, dus zowel in Suriname als in Nederland, opnemen. Hierbij wordt aangeleerd om zoveel als mogelijk meer preventief te werken (handelingen om te voorkomen) in plaats van curatief (handelingen die genezend werken. De reeds bestaande preventie programma’s zullen voortgezet, verder verbreed en verdiept worden. Vooral op microniveau zullen er nu preventie programma’s ontwikkeld worden “op maat”.

Het Twinningproject had als doelstelling de mondgezondheid van de bevolking te verbeteren op een minimale-invasieve, doch hoog effectieve manier. Dit geschiedt door de focus te verleggen van curatie naar preventie. De samenwerking tussen de Surinaamse en Nederlandse partners heeft geleid tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, beter opgeleide mondzorgprofessionals en het tillen van tandheelkundig onderwijs naar een hoger niveau.

Binnen het project zijn concreet de volgende zaken gerealiseerd:

 • Vergelijking en aanpassing van de curricula van de deelnemende opleidingen;
 • Uitvoering diverse trainingen door deskundigen van Groningen Nederland;
 • Aanschaf wetenschappelijke literatuur;
 • Inrichting mediatheek d.m.v. de aanschaf en installatie van de apparatuur (de ruimte zelf betrof inbreng van SJTV en Stichting Staatsolie Foundation for Community Development);
 • Aanschaf en installatie van een compleet nieuwe afzuiginstallatie t.b.v. alle behandelstoelen;
 • Grondige up-to-date renovatie van de Sterilisatieruimte conform de verkregen richtlijnen van de Universiteit van Groningen, met bijbehorend apparatuur;
 • Een eigen röntgen cabine, röntgenbuis en digitale ontwikkelmogelijkheden t.b.v. het OHT onderwijs;
 • Aanschaf twee professionele camera’s met accessoires;
 • Aanschaf hoognodige apparatuur t.b.v. de fantoomruimte en
 • De vergoeding van de reis en verblijfkosten ter oriëntatie en trainingen.

Op woensdag 21 juli 2021 vond de officiële opening plaats van de ge-upgrade sterilisatieruimte. De gasten kregen een rondleiding waarbij uitleg werd gegeven over de werkprotocollen en de nieuwe apparatuur. Daarbij waren o.m. aanwezig Dhr. M.Pocornie (penvoerder van het project), Mw. H.van Leeuwaarde-Ristie (projectcoördinator SJTV), Mw. J.Pronk (wnd voorz. van het Stichtingbestuur), Mw. U.Schalkwijk directeur (NIKOS en vertegenwoordiger van UTSN in Suriname), de directieleden SJTV (Mw.Y. Gorrison en dhr. D. Jessurun), het Twinning team van SJTV (Mw. U. Changoer-Bikhari, Mw. B. Ferrier-Kuish, Mw. S. Goedar-Djoemai, Dhr. S.Gangaram Panday, Dhr. M. Sanrochman), staf en medewerkers van SJTV.

Bron: NIKOS

Opmerkingen

 • Nog geen reacties.
 • Voeg een reactie toe
  Social Suriname