Rij-en voertuigen belasting niet voor iedereen

Op 28 augustus 2018 is de wet Rij- en voertuigen belasting aangenomen in onze DNA. Met 28 stemmen voor en 9 tegen werd deze onrechtvaardige wet aangenomen. Voorafgaand aan deze stemming lieten wij, DA’91, in verscheidene interviews reeds weten dat deze wet zeer onrechtvaardig was op basis van verschillende argumenten.

Na aanname van de wet kwamen er vanuit verschillende  hoeken van de samenleving protesten en verzet. De regering zette echter door, de wet werd afgekondigd per 14 september 2018. Nu zowat een jaar later constateren wij een ernstige onrechtvaardigheid in de handhaving van de afgekondigde wet. Niettegenstaande DA’91 deze Rij- en voertuigen belasting  vanaf het begin afwees  kwalificeert de partij het  niet handhaven van een wet als wanbestuur,verzwakking  van de rechtsstaat en “het oplichten van een deel van de samenleving”.

Het handhaven van een wet dient o.a het doel dat de activiteiten van de overheid een bepaalde mate van naleving dient te  bewerkstelligen of af te dwingen. Behalve dat deze wet die als resultaat heeft dat er wederom geld uit de zakken van de burgers geklopt wordt na 9 jaren van structurele verarming, heeft DA’91 vanaf het begin bij het bekend worden van de intenties van de regering Bouterse erop gewezen dat er niet genoegzaam is nagedacht over de vormgeving en handhaving van de wet. De normen die ons gepresenteerd werden waren eng en slechts om een enkel doel te realiseren. Vanwege het “bos a moni-beleid van deze regering,was het eng doel “geld uit de zakken kloppen van de burger”. Wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er bij niet-naleving van basisnormen gebeurt, werd onvoldoende in het vizier gehouden.

DA’91 vindt dat naar de groep burgers die met “kunst en vliegwerk” wel heben voldaan aan de wet om de rij- en voertuigen belasting wel te betalen een grote mate van onrechtvaardigheid is aangedaan. Die groep heeft  ruim 52 miljoen in Staatskas gestort. Een bedrag waar geen verantwoording over is afgelegd. Een deel van de samenleving echter heeft niet voldaan aan de wet en kan daartoe ook niet gedwongen worden. Dit schept een ernstige en onrechtvaardige situatie in het land. Aangezien duidelijk is dat de regering niet in staat is met deze wet betalingsverplichting af te dwingen van de zich verzettende en dus niet -betalende burgers, eist de rechtvaardigheid van bestuur dat de regering/belastingdienst alle burgers die respect voor deze wet, hoe onrechtvaardig die ook is hebben getoond, hun gelden teruggeeft! Het respect en de eerlijkheid die deze burgers hebben getoond vereist dat een regering met een greintje fatsoen hen het zelfde respect toont en  vanuit het rechtvaardigheids en eerlijkheids principe de reeds gestortte gelden eventueel met interest teruggeeft aan deze burgers.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment