Samen Sterk!

Source / Image by Stop Kinderarbeid SU | Thursday 22 November 2018

De Nationale Commissie voor de Uitbanning van Kinderarbeid (NCUK) wil iets stoppen: Kinderarbeid in Suriname. Ons logo is daarom geïnspireerd door een stopbord. De kleur rood staat voor gevaar. Kinderarbeid is arbeid die gevaarlijk is voor kinderen. Het kan zijn dat door de arbeid bijvoorbeeld hun gezondheid of scholing in gevaar komt.

De vier sterren aan de bovenzijde vertegenwoordigen vier groepen die NCUK betrekt in haar werkzaamheden:

 1. De kinderen bewustmaken van de gevaren van kinderarbeid
 2. De ouders/verzorgers helpen aan het vinden alternatieven voor kinderarbeid
 3. De organisaties die te maken hebben met kinderen die kinderarbeid verrichten zoals bedrijven, scholen en NGO’s betrekken bij de uitbanning van het fenomeen kinderarbeid.
 4. De overheid zoals de ministeries van Arbeid, JUSPOL, Minow, Sozavo en NH en de gehele samenleving.

De sterren aan de bovenzijde zijn verbonden om de hechte onderlinge samenwerking te benadrukken. Samen sterk!

De sterren onderin zijn een symbool voor de kinderen van Suriname zij zijn ons heden en onze toekomst. Deze sterren zijn ook verbonden. Want, ook kinderen kunnen actief meehelpen door leeftijdgenoten voor te lichten. Door de uitbanning van Kinderarbeid zullen onze kinderen volop kunnen stralen, als echte sterren. De slogan onderin geeft een kort en krachtig advies aan elke lezer op straat, Facebook of waar dan ook: “Zeg NEE tegen kinderarbeid.”

Kinderarbeid is het laten werken van kinderen in de leeftijd van 0 -18 jaar op een wijze die ze hun kindertijd, hun waardigheid of hun potentieel ontneemt, en die schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Vaak gaat het om slecht betaald werk en soms worden de kinderen niet betaald.   

De taken van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NUCK) zijn o.a.:

 • Het doen van voorstellen voor het formuleren van beleid voor het uitbannen van kinderarbeid
 • Het doen plegen van onderzoek naar de sociaal economische situatie van kinderen die kinderarbeid verrichten
 • Het samenstellen van een nationaal actieplan voor het uitbannen van kinderarbeid
 • Het coördineren en monitoren van de uitvoering van het nationaal actieplan
 • Het monitoren van de naleving van internationale verdragsverplichtingen m.b.t. kinderarbeid
 • Het doen van wetswijzigingen met betrekking tot kinderarbeid

Overige contact informatie:

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment