Samenvatting: Samenwerkingsverbod en waarborgsom in strijd met grondwet

Samenwerkingsverbod en waarborgsom (aanpassing 1% regeling) aangenomen door 29 (van de 51) leden van het parlement is in strijdt met de GW. GW artikel 60 stelt dat dit soort zaken met 2/3 meerderheid (tenminste 34 dus) moeten worden aangenomen.

Wat nu:
Op bestuurlijk niveau: DNA moet het wetsvoorstel afwijzen conform artikel 70. Ze zijn medeplichtig aan het vertrappen van de GW, terwijl ze gezworen hebben de GW te gehoorzamen (GW art 65)

Op burger niveau: klacht indienen bij de kantonrechter, wet is in strijdt met ten minste hoofdstuk 5 van de GW – persoonlijke rechten en vrijheden en/of op internationaal niveau bij de Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens.

Dit is echt de moeite waard, luister en leer en zie hoe we steeds weer door de mensen die daar zitten om ONS belang te dienen en ONS land te besturen citroenen voor knollen verkocht worden.

Hoe is het mogelijk dat DNA (en de regeringslieden) dit niet wist, of wisten ze het wel en doen ze het gewoon? Dus die zgnde economen weten niets en nu ook hun juristen? waarom zijn ze nog daar dan?

Enfin… hadden we ze maar weggehaald toen…. er zal nog meer ellende komen, maar we houden van ondervinden voor we tot inzicht komen, ook dat is SU, helaas.

~XJ

 

Related links

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment