Secretaris en plaatsvervangend secretaris Constitutioneel Hof benoemd

De secretaris en plaatsvervangend secretaris van het Constitutioneel Hof van Suriname respectievelijk Mr. Ceciel Pinas en Mr. Ingrid Madarsa zijn benoemd. Dit gebeurde op vrijdag 8 mei 2020. De eedsformule werd voorgelezen door de vice voorzitter Mr. Kenneth Amoksi. De secretarissen hebben in de handen van voorzitter Gloria Karg-Stirling, de belofte afgelegd.

Op donderdag 7 mei 2020 heeft vicepresident Michael Ashwin Adhin namens president Desiré Delano Bouterse, de leden en plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof geïnstalleerd. Dit vond op donderdag 7 mei 2020 plaats op het Presidentieel Paleis. De vice-president gaf aan, dat volgens artikel 144 lid 2, het Hof als taak heeft;

a: het toetsten van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en volkerenrechtelijke organisaties.

B: het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met of meer der in hoofdstuk van vijf van de Grondwet genoemde grondrechten.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment