Sluiting scholen geen besluit van hogerhand

Dat er in verband met de laatste hoorzitting inzake het 8 december strafproces extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en scholen de deuren moeten dichthouden, is geen besluit van hogerhand.

Zowel vanuit het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) als het Kabinet van de President wordt aangegeven dat er zijdens deze instituten nimmer een brief cq opdracht of advies is uitgegaan aan het bestuur van de scholen in de Mgr. Wulfinghstraat, om de schooldeuren op vrijdag 29 november gesloten te houden. In een brief die op social media circuleerde stond onder meer dat “via een inspecteur in opdracht van het Kabinet” was geadviseerd de scholen dicht te houden.

Majoor Gwendolyn Babel, onder directeur DNV, zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat er niks extra bijzonders aan de hand is, waardoor men extra veiligheidsmaatregelen zou moeten treffen. “Er is geen sprake daarvan”, aldus Babel die stelt dat een in de media verschenen artikel omtrent de veiligheidsmaatregelen alleen te maken kan hebben met het feit dat de straten in verband met de hoorzitting ook afgesloten zijn en het niet efficiënt is voor het verkeer naar de scholen toe.

Majoor Babel meent dat de indruk gewekt wordt als zou er sprake zijn van een onveilige situatie en daarom extra veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. De DNV-functionaris gaat ervan uit dat het schoolbestuur het besluit heeft genomen als voorzorgsmaatregel. Ze voegt eraan toe dat het DNV in principe dé instantie is van waaruit een dergelijk advies kan worden gegeven. Aangezien ook het Kabinet van de President geen schrijven heeft doen uitgaan, spreekt major Babel van een oneigenlijke berichtgeving, één die niet op waarheid berust.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment