Special new exhibition coming to Readytex Art Gallery

On April 4th, Readytex Art Gallery opens a special new exhibition: Between 2 shops, in collaboration with an organization in French Guiana.

The exhibition, with a somewhat different than usual, but certainly very interesting concept, is in fact an extension of the larger project Entre 2 mondes, of Chercheurs d’art and CARMA (Center of Art and Research of Mana) in French Guiana. Patrick Lacaisse, artistic director of both organizations and visual artist, is the initiator and the curator of the exhibition in Paramaribo.

Readytex Art Gallery has a longstanding friendship with Patrick Lacaisse and Chercheurs d’art. This organization champions local and international artistic productions in all diversity. It emphasizes the need to combine and facilitate a dialogue between the so-called ‘traditional’ arts – as part of the Guianese cultural heritage – and contemporary art forms. The goal of the organization is therefore to open creative possibilities that go beyond the familiar classifications of ‘primitive’, ‘ethnic’, ‘decorative’, and ‘contemporary’ art. The project Entre 2 mondes (Between 2 worlds) uses the historical encounter (from before colonization) between the traditional communities/cultures of the Guianas and Europe, as a basis for dialogue and cooperation between traditional cultural representatives and artists in the region. It also involves stakeholders from the various contemporary societies in the Guianas in the discussion. The project Between 2 shops at Readytex Art Gallery, fits perfectly within the concept of the larger project Entre 2 mondes.

In Between 2 shops, curator Patrick Lacaisse brings together the ‘two worlds’ of Readytex Art Gallery and the Readytex Crafts & Souvenirs shop. He explores and challenges conventional boundaries between various art forms by combining traditional arts and objects from the crafts & souvenirs shop, with objects and art from the CARMA collection and art works from the Readytex Art Gallery collection.

The challenges that Chercheurs d’art takes on in French Guiana in relation to the interpretations of art, find a new experimental dimension in the exhibition in Suriname. From the previously mentioned collections, Lacaisse collects several familiar items as well as a number of unexpected objects, which he brings together in a surprising and challenging exhibition that, as is his intention, will stimulate the public to think more deeply about how they see, define and interpret art.

The exhibition Between 2 shops is on display in Readytex Art Gallery from Friday April 5th until Saturday April the 27th, from Monday thru Friday from 8:00 am – 4:30 pm, and on Saturdays from 8:30 am -1:30 pm. Also open in the evenings on Friday the 5th and Saturday the 6th of April from 7:00 – 9:00 pm. On Saturday evening, starting at 7:30 pm, curator Patrick Lacaisse will hold a presentation in which he talks about the exhibition and about the larger project Entre 2 mondes.
______________________________________________________

Op 4 april opent in Readytex Art Gallery een nieuwe expositie: Between 2 shops, in samenwerking met een bevriende organisatie in Frans-Guyana.

De tentoonstelling,met een iets anders dan gebruikelijk, maar wel zeer interessant concept, maakt deel uit van het grotere project Entre 2 mondes, van Chercheurs d’art en CARMA (Center of Art and Research of Mana) in Frans-Guyana. Patrick Lacaisse, artistiek directeur van beide organisaties en beeldend kunstenaar, is de initiator en de curator van de expositie in Paramaribo.

Readytex Art Gallery heeft al jarenlang een prettig vriendschapsverband met Patrick Lacaisse en Chercheurs d’art. Deze organisatie maakt zich sterk voor uiteenlopende lokale en internationale artistieke producties in een grote diversiteit. Zij benadrukt de noodzaak van het combineren en faciliteren van een dialoog tussen de zogenaamde ‘traditionele’ kunsten – als deel van het Guyanese culturele erfgoed – en hedendaagse kunstvormen. Het doel van de organisatie is om hiermee creatieve mogelijkheden te scheppen die de bestaande klassieke classificaties van ‘primitieve’, ‘etnische’, ‘decoratieve’, en ‘hedendaagse’ kunst overschrijden. Het project Entre 2 mondes (Tussen 2 werelden) gebruikt de historische ontmoeting, van vóór de kolonisatie, tussen de traditionele gemeenschappen/culturen van de Guyana’s en Europa als basis voor dialoog en samenwerking tussen traditionele culturele vertegenwoordigers en artiesten van de regio. Het project betrekt ook de stakeholders uit de verschillende hedendaagse Guyanese samenlevingen in de discussie. De expositie Between 2 shops in Suriname, past dan ook perfect binnen het concept van het bredere project Entre 2 mondes.

In Between 2 shops brengt curator Patrick Lacaisse de ‘twee werelden’ van Readytex Art Gallery en de Readytex Crafts & Souvenirs shop bij elkaar. Hij onderzoekt en bevraagt de traditionele grenzen tussen verschillende kunstvormen door kunstproducten en objecten uit de crafts & souvenirs shop, objecten en kunst uit de CARMA-collectie, en kunstwerken van de Readytex Art Gallery collectie met elkaar te combineren. De uitdagingen die Chercheurs d’art in Frans-Guyana aangaat met betrekking tot de interpretaties van kunst, vinden in deze expositie in Suriname een nieuwe experimentele dimensie. Lacaisse verzamelt uit de voornoemde collecties verschillende bekende, maar ook enkele onverwachte objecten die hij samenbrengt in een verrassende en uitdagende expositie die, zoals het ook zijn intentie is, het publiek zal prikkelen dieper na te denken over de manier waarop zij kunst ziet, definieert en interpreteert.

De expositie Between 2 shops in Readytex Art Gallery is te zien vanaf vrijdag 5 april tot en met zaterdag 27 april, van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 16:30 uur, en op de zaterdag van 8:30 -13:30 uur. Ook open in de avond op vrijdag 5 en zaterdag 6 april van 19:00 – 21:00 uur. Op zaterdagavond 6 april vertelt de curator Patrick Lacaisse om 19:30 uur in een presentatie hoe de expositie tot stand kwam, en vertelt hij tevens meer over het grotere project Entre 2 mondes.

Checkout event details "Between 2 shops" here.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment