Sport- en Jeugdzaken houdt plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft in navolging van het door haar ingezet traject van rehabilitatie en aanleg van diverse sportaccommodaties het startsein gegeven, om te komen tot het aangekondigd trainingsaspect welke de duurzaamheid van deze accommodaties dient te garanderen.

Volgens sportdirecteur Mitchell Kisoor geeft het ministerie conform haar faciliterende rol, invulling aan de behoefte aan versterking en verzelfstandiging van diverse beheersorganisaties. Dit dient te leiden tot een gedegen beheer en onderhoud structuur binnen deze organisaties, met als gevolg de verlenging van de levensduur van de sportaccommodaties. De levensduur van een kunstgrasveld is gesteld op 8 tot 10 jaar, maar in de praktijk blijkt deze niet haalbaar vanwege het ontbreken van de nodige kennis en tools.

Het ministerie heeft daarom gemeend een plenaire sessie met diverse beheersorganisaties te organiseren als voorloper op de te houden trainingen, in beheer en onderhoud van sportaccommodaties, in de periode augustus/september 2019. Ten behoeve van deze sessie is Berend Rubing als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) naar Suriname afgereisd. Rubing heeft naast kennismaking en oriëntatiebezoeken, gedurende deze sessie met diverse beheersorganisaties van sportaccommodaties van gedachte gewisseld. Gesproken werd over de praktische uitdagingen rondom beheer en onderhoud en de aspecten waarin zij wensen te worden bijgeschoold. Met de verkregen informatie zal het trainingscurriculum op de Surinaamse wenselijkheden worden toegespitst. Voorafgaand op de te houden trainingen heeft Rubing summier zijn inzichten gedeeld.

Het Ministerie is ervan overtuigd middels haar nieuwe benadering, met betrekking tot het intensiever betrekken van beheers- en sportorganisaties bij het beheren, exploiteren en onderhouden van accommodaties binnen de verschillende gemeenschappen, het gevoel van mede-eigendom aan te wakkeren. Vanwege deze benadering waarbij het gevoel van ownership centraal staat, zal de instandhouding van deze accommodaties worden vergroot.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment