STAATSCHULD SURINAME IN 2018

Voor 2016 zien we dat de ministerie van Financiën nog steeds de oude koers van 2015 gebruikt. De wet stelt dat de schuld in USD omgezet moet worden tegen de wisselkoers van de laatste bank dag van het kalenderjaar waarop het BBP betrekking op heeft. In dit geval gaat het om 2016. Op 30 december 2016 was de SRDUSD koers 7.45 SRD en zeker niet 4.04 SRD.

Als de koers van7.45 voor 1 USD zou worden gebruikt wordt het obligo plafond ruimschoots overschreden boven de wettelijke 60%. De totale uitstaande schuld in SRD is per ultimo 2017 sterk toegenomen met ca. 88%. Naast de vele trekkingen, voornamelijk in vreemde valuta, heeft ook het vrijlaten van de wisselkoers invloed gehad op deze stijging. De buitenlandse schuld die volledig in vreemde valuta is, is per december 2017 meer dan verdubbeld. Dit schuldonderdeel is met 119% toegenomen.

Wat verder in het bovenstaande tabel te zien valt, is de enorme hoogte van de staatsschuld in 2018. De inkomsten van de regering zijn al jaren bekend uit o.a. de Mijnbouw sector en omdat er geen diversificatie in de economie is, zijn er alternatieve manieren nodig om aan geld te komen om de schulden in USD en SRD te betalen. De oplossing voor deze regering is om de kortste weg nemen en een coup te plegen in de Centrale Bank van Suriname. Zodoende kan de geldpers aangezet worden voor het creëren van SRD’s om de binnenlandse schulden af te lossen. Ook kan men ongeremd aan de benodigde USD’s komen voor het betalen van de buitenlandse schuld in USD. De monetaire reserve bedraagt op dit moment 580 miljoen USD. Met een stroman op de post van Governor van de Centrale bank van Suriname, heeft de regering vrije toegang tot de geldpers en tot de zorgvuldig opgebouwde USD reserves. Devaluatie en van onze munt en prijsinflatie komt langzaam dichterbij.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment