Staatsolie houdt presentatie Near Shore Drilling Project

Op 06 maart 2019, heeft een team van N.V. Staatsolie een presentatie gehouden met betrekking tot haar Near Shore Drilling Project, welke op 02 april 2019 zal aanvangen. Hierbij zullen er voor de kust van Suriname 9 olieputten geboord worden.

De presentatie werd verzorgd in de vergaderruimte van het commissariaat Paramaribo Zuidwest, waarbij aanwezig waren, de staf van de districtscommissaris en vertegenwoordigers van het Korps Brandweer Suriname en de Regionale Gezondheidsdienst. In de presentatie is ingegaan op de Milieu Effecten Analyse die is uitgevoerd. Hierin zijn de verschillende faccetten van de geidentificeerde impact op het milieu als gevolg van de boringen systematisch uitgewerkt alsook de maatregelen welke Staatsolie zelf zal treffen om de negatieve effecten te minimaliseren of te voorkomen.

Na de presentatie heeft het team samen met de aanwezigen gewerkt aan de invironmental sensitivitykaart, waarbij getracht is om alle milieu gevoelige en sociaal- economische aspecten van de kust en de directe omgeving in kaart te brengen.

Dit in geval van een mogelijke incidentele olie vervuiling. Voor Paramaribo Zuidwest betreft het in dit geval het Weg Naar Zee gebied.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment