Standaard voor vuilophaal- en verwerking deel 1: vastgesteld als Nationale Standaard

Source/ Image by: De Boodschap | Wednesday 30 Januari 2019

Op basis van haar mandaat vastgelegd in SB 2006 no 30 artikel 4 lid 1, is de Final Draft Nationale Standaard “Standaard voor vuilophaal- en verwerking deel 1: Collectie van Huishoudelijk, Medisch, Industrieel, Gescheiden en Grof Afval” ontwikkeld en bijgevolg vastgesteld als Nationale Standaard. Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname deze ontwikkeling op 23 januari 2019 met trots afgekondigd.

Aan deze standaard hebben verschillende stakeholders uit de sector gewerkt, te weten: mevr. Louise Zuilen, PhD van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Kathleen Jharie-Kuisch van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Sylvia Ang van Ang Chemicals Manufacturing, Sangeeta Hieralal, Meriam Arthur van het ’s Lands Hospitaal, Shaskenie Ghurahoo-Thakoerdien van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Ester Aside en Kenneth Pinas van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Gina Griffith en Quan Tjon Akon van het Nationaal Instituut voor Milieu Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), Roshni Mohan, Susma Ghisai-Algoe van het Viskeuringsinstituut.

Voor de ontwikkeling van deze standaard is er gebruik gemaakt van zowel nationale, regionale als internationale referentie materiaal, die tevens als basis hebben gediend voor de standaard. Deze standaard is van toepassing op alle afvalproducerende, collecterende- en verwerkende bedrijven/instituten/organisaties in Suriname. Het bevat tevens minimale specifieke eisen voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van mens en dier, evenals het behoud van de kwaliteit van het milieu.

Het is ook de bedoeling dat deze Technische Commissie zich verder zal wijden aan de ontwikkeling van de Standaard voor vuilophaal- en verwerking deel 2: Verwerking van Huishoudelijk, Medisch, Industrieel, Gescheiden en Grof Afval. Na de vaststelling van deze standaard als Nationale Standaard, zal de commissie die belast is met de ontwikkeling, een verzoek indienen voor het verplicht stellen van deze standaard middels het verheffen van de standaard tot een Technisch Voorschrift (tv). Dit voorstel zal doorgeleidt worden naar het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment