Startsein gegeven voor de uitbreiding van het SWM waterleidingnet Regio Oost

Onlangs is het startsein gegeven voor de uitbreiding van het waterleidingnet van SWM regio Oost door districtscommissaris mevrouw Kenya Pansa. De dorpen Abadoekondre, Akalekondre en Bernardmofo zullen binnenkort 1x24uur water uit de kraan krijgen.

Volgens Clyde Sengwai, diensthoofd van de SWM regio Oost, zullen de La Providenciaschool en het internaat als eerst worden aangeloten op het net. Burgers zullen in een later stadium in de gelegenheid worden gesteld om een aanvraag in te dienen voor de aansluiting.

Pansa is ingenomen met deze ontwikkeling. Zij onderschijft daarbij het belang van schoon drinkwater voor elke burger en heeft de gemeenschap opgeroepen om te werken aan de verdere ontwikkeling van hun gebied.

De burgermoeder is dankbaar voor het moment, waarbij een stap is gezet om de kinderen die de toekomst zijn te voorzien van schoon drinkwater. De leerlingen van de La Providentia school zijn getracteerd op ijsjes in verband met het zestig jarig bestaan van de school.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment