Startsein gegeven voor ontwateringswerkzaamheden Weg naar Zee

Op 07 mei 2019 heeft Districtscommissaris E. Grauwde het startsein gegeven voor de ontwateringswerkzaamheden te Weg naar Zee. Op donderdag 19 juli jl zijn deze werkzaamheden afgerond.

De trenzen die in opdracht van de DC zijn opgehaald zijn o.a gelegen aan de Henri Fernandesweg, de trenzen die grenzen aan de Tingiholoweg, de loostrens naar de Soekhanstraat en de trens aan de Noordwijkweg. Ook de grote trens achter het Rensch project is opgehaald. De DC is trots op zijn medewerkers die zon en regen en soms onbegrip van buurtbewoners en weggebruikers, hebben getrotseerd om erop toe te zien dat de werkzaamheden goed werden uitgevoerd. Op sommige plekken moet het slib nog worden afgevoerd.

Daarover zijn er lopende afspraken met de ondernemer. De werkzaamheden in de wijk Pontbuiten zijn bijna afgerond. Binnenkort wordt gestart met de ophaal van trenzen in de wijk Wintiwai in het ressort Pontbuiten. Onderstaand een situatieoverzicht van voor, tijdens en na afronding van de ontwateringswerkzaamheden in ressort Weg naar Zee.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment