Strategic Institutional support to Supreme Audit Institution/ Rekenkamer Suriname

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft van 21 tot en met 24 oktober 2019 een workshop gehouden met als thema “Strategic Institutional support to Supreme Audit Institution / Rekenkamer Suriname”. Deze workshop is door  tussenkomst van INTOSAI Development Initiative (IDI) georganiseerd.

IDI is de ontwikkelings divisie van onze moederorganisatie  van  Rekenkamers, International Organization for Supreme  Audit Institutions  (INTOSAI). Twee  (2)  facilitators  uit Noorwegen, hebben technische bijstand verleend aan een team van de Kamer bestaande uit elf (11) medewerkers van verschillende divisies. Voornoemde workshop is volledig gefinancierd door IDI.

Tijdens deze (vier) 4-daagse workshop hebben de deelnemers het huidig strategisch plan 2017-2021 van de Kamer  geëvalueerd en dit  plan waar  nodig  aangepast aan de Wet  Rekenkamer Suriname 2019, welke in juli 2019 is goedgekeurd door De Nationale Assemblée. Voornoemde Wet zal per 01 januari 2020 in werking treden indien deze voor die datum afgekondigd wordt.

De bedoeling van deze workshop was het in grote lijnen aanpassen van het huidig strategisch plan voor de periode 2020 – 2024. De Kamer werkt ernaar toe dit strategisch plan 2020 – 2024 voor het einde van het huidig dienstjaar af te ronden. 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment