STREI: Update tav Rechtzaak Rij en Voertuigen belasting

Paramaribo, 19 februari 2019

Subject: Verstreken Deadline Regering & Start Kort Geding Stg CPAS

Lectori Salutem,

Vorige week donderdag heb ik telefonisch onderhoud gevoerd met enkele medewerksters van het Kabinet van de President. Beloofd werd dat vastgesteld zou worden bij wie het dossier in behandeling was, of er een standpunt inmiddels was ingenomen en ik zou telefonisch daarover worden geïnformeerd.

Gisteren in de ochtend heb ik contact gezocht met de medewerkster (Mw. Vishnudatt, zeer behulpzaam) en zij kon mij meedelen dat de heer Wijdenbosch mij zou bellen voor overleg. Ik heb met nadruk haar erop gewezen de heer Wijdenbosch mee te delen dat ik de bereidheid heb tot overleg maar dat ik onvoorwaardelijk vasthield aan de deadline per 18 februari 2019, met tijdstip 24:00 uur. Ze zou de heer Wijdenbosch telefonisch benaderen om hem te vragen ijlings met mij in contact te treden.

De deadline is zonder enig telefonisch contact van de zijde van de heer Wijdenbosch verstreken.

Echter, hedenochtend om exact 09:00 uur wordt ik door de heer Wijdenbosch gebeld. Hij wilde met mij het een en ander bespreken. Ik verbrak zijn betoog met de opmerking dat thans enige vorm van overleg uitgesloten was omdat de deadline was verstreken. Ik vroeg hem of de regeringsleider de wet wenste in te trekken. Dat heeft hij niet beantwoord. Hij stelde dat ik een intrekkingsverzoek bij De Nationale Assemblee zou moeten indienen. Formeelrechtelijk kon dat, echter in materiële zin niet de aangewezen procespartij omdat de regering het wetsvoorstel in februari 2017 bij DNA had ingediend. Over dit geschil heel even met hem van gedachten gewisseld en ik volhardde in mijn standpunt. Trouwens in de Kort Geding procedure dagvaard ik de Staat Suriname en daarmee impliciet De Nationale Assemblee, echter ik leg daar aldus niet expliciet de nadruk op.
We beëindigden het gesprek met de vaststelling dat de deadline verstreken was en dat wij elkander bij de rechter zullen ontmoeten.

Hedenochtend heb ik bij het Kantongerecht de uit te brengen dagvaarding ingediend. De griffier heeft het in behandeling genomen en het zal nu bij de aangewezen voorzieningenrechter liggen ter studie. Hij/zij zal het dossier bestuderen en bepalen dat het in een Kort Geding procedure mag worden toegelaten. Ik verwacht uiterlijk morgenochtend een telefoontje van de griffier met de mededeling dienaangaande: Datum en tijdstip behandeling van het dossier.

Zodra ik nadere inlichtingen kan verstrekken zal ik dit ten spoedigste doen.

U mag deze brief delen/verspreiden.

Vertrouwend naar genoegen.

Groet,

Anand Biharie

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment