Streven naar een betere balans en gendergelijkheid

Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking. Vrouwen doen 66% van al het werk. Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen. Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw. Van alle armen op de wereld is 75% vrouw. Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw. Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw. Van de 51 leden van De Nationale Assemblée is 38% vrouw.

Dit zijn statistieken die pijnlijk blootleggen dat de positie van de vrouw anno 2019 nog steeds ondergeschikt is aan die van de man. Op 8 maart wordt de Internationale Dag van de Vrouw herdacht. Op deze dag worden de prestaties van vrouwen– van politiek tot sociaal – gevierd, terwijl ook wordt opgeroepen tot gendergelijkheid.

De dag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

In Suriname vieren vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op verschillende manieren. Doel is aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. Het thema dit jaar is #BalanceforBetter, een knipoog naar de groeiende wereldwijde impuls voor professionele en sociale gelijkheid.

In het Nederlands is het thema ‘Heldinnen voor een betere balans en gendergelijkheid. Met dit thema wordt beoogd evenwicht tussen de seksen te bevorderen in bestuurskamers, in de media en in rijkdom als een manier om de economie te doen floreren. Het is momenteel van groot belang om al het mogelijke te doen om een ​​meer genderevenwichtige wereld te helpen smeden.

Vrouwen hebben een lange weg afgelegd, maar er is nog meer te halen. Een greep uit de Surinaamse geschiedenis leert dat ook in ons land vrouwen op uitzonderlijke wijze van toegevoegde waarde zijn geweest – en nog steeds zijn – in onze maatschappij of in ons leven. De Surinaamse heldinnen Sophie Redmond (de eerste zwarte vrouwelijke dokter), Mata Gauri (Hindostaanse contractarbeider die veel sociaal werk deed), Elizabeth Samson (Surinaamse zakenvrouw tijdens de Nederlandse kolonisatie), Janey Tetary (verzetsstrijder), Grace Schneiders-Howard (eerste vrouwelijk Statenlid Suriname), Nola Hatterman (kunstenaar) en Johanna Isidoro Eugenia Schouten-Elsenhout (dichter) hebben ons – en in het bijzonder onze dochters – geleerd dat vrouwen reeds eeuwen met succes aantonen dat zij over minstens dezelfde talenten en kennis beschikken als mannen.

Maar ook Letitia Vriesde en Ilonka Elmont (sporters), Cynthia McLeod (auteur), Mavis Noordwijk (muziekpedagoog), Monique Pool en Cynthia Ashruf (dierenrechtenactivisten), Carla Bakboord en Sharda Ganga (genderactivisten) maken zich in het Suriname van nu ieder in hun eigen vakgebied sterk voor een betere natie.

Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal wel een dappere vrouw in onze omgeving hebben. Moeders, zussen, nichten, vrouwelijke familieleden, vrienden of kennissen dragen ieder hun steentje bij om ons leven beter te maken. Laten wij ze blijven waarderen voor de kleur die zij geven aan ons leven. Laten wij helpen strijden voor gelijkheid. Want alleen op basis van gelijkwaardigheid komen wij tot een goede balans in de wereld. Wi na wan!

Ginmardo Kromosoeto
Algemeen directeur

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment