Stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Pikin Slee en Guyaba

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om het project Hernieuwbare energie te implementeren in de dorpen Pikin Slee en Guyaba.

Het project wordt in samenwerking met het bedrijf, Power China en Dienst Elektrificatie Voorziening uitgevoerd. Om uitvoering te geven aan dit project heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto op 13 september een overeenkomst getekend met het bedrijf Power China.

Het is de bedoeling dat de dorpen van 1 x 24 uur stroom zullen worden voorzien, welke door middel van zonnepanelen zal worden opgewekt.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment