Succesvolle missie Brazilië resulteert in duurzame ontwikkelingsprojecten

Source / Image by: De Boodschap | Monday 03 december 2018

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben een week lang werksessies plaatsgevonden, gericht op het formuleren van projectvoorstellen, welke zullen worden uitgevoerd in het raamwerk van de technische samenwerking tussen Suriname en Brazilië. Deze vergadering heeft in de periode van 19-23 november 2018 plaatsgevonden.

De projectvoorstellen die zijn geformuleerd en op lijn zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn:

    “Support for the processing and commercialization of non-timber forest production with a focus on Cumaru (tonka), Inajá (maripa) and andiroba (krappa);
    “Small Family Poultry Farming”
    “Evolving from Shifting Agriculture towards Agroforestry systems in Suriname: Food security from sustainable production systems”
    “Instituto Rio Branco-Suriname Diplomatic Institute Technical Cooperation Program”.

Het gaat in deze om de verwerking en productie van oliën uit tonka, maripa en krappa, kleine kippenkwekerijen, Agroforestry en samenwerking tussen de Diplomatieke Instituten van Suriname en Brazilië.

Verder zijn twee projecten geëvalueerd en succesvol afgesloten middels een presentatie, te weten:

    Institutionele versterking van de Centrale Bank van Suriname
    een project op het gebied van HIV/AIDS.

De delegatie uit Brazilië stond onder leiding van de Deputy Director General van het Braziliaans Agentschap voor Samenwerking (ABC), ambassadeur Demétrio Bueno Carvalho.

De directeur van Buitenlandse Zaken, Miriam Makintosh, ambassadeur Luziano Truideman en de ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Aguiar benadrukten de uitstekende band tussen beide landen en het feit dat de samenwerking tussen Suriname en Brazilië een goed voorbeeld is van een succesvolle Zuid-Zuid samenwerking.

Ambassadeur Aguiar gaf verder aan dat Suriname op dit moment de meeste technische projecten heeft met Brazilië. Het gaat om projecten op het gebied van landbouw, volksgezondheid, natuurlijke hulpbronnen, onderwijs, capaciteit- en institutionele versterking.

Suriname en Braziliё onderhouden sinds maart 1976 diplomatieke relaties.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment