Suralco brengt mijnsluitingsplan onder aandacht van dc Jurel

Source/ Image by: De Boodschap | Wednesday 28 November 2018

Districtscommissaris (dc) Armand Jurel mocht onlangs van de Suriname Aluminium Company (Suralco) samen met zijn staf een veldbezoek brengen aan het uitgemijnd gebied, Lelydorp lll mijn. Hierbij werd het commissariaat geïnformeerd over het proces van mijnsluiting en de mogelijke levensvatbare nieuwe bestemmingen. Dit meldt het Burger Infornatie Centrum (BIC) van Para op haar website.

Na de overname van de Billiton Maatschappij Suriname (BMS) in 2009 door Suralco, is het verstoord gebied van mijnactiviteiten vergroot naar 8000 ha. Volgens Suralco is het wachten op de overheid om aanwijzingen te doen voor rehabilitatie van dit gebied tot levensvatbare bestemmingen.

Suralco is al jaren bezig de concessierechten terug te geven aan de overheid. Enige jaren geleden is tezamen met input van externe deskundigen een geïntegreerd mijnsluitingsproces ontwikkeld, welk voldoet aan internationale standaarden voor mijnsluiting. Er zijn drie pilot studies uitgevoerd, waaronder ook de studie die geleid heeft tot het sluitingsplan voor de Lelydorp II & III mijnen. Vervolgens zou de overheid uit de voorgestelde mogelijke levensvatbare bestemmingen moeten kiezen, waarna de Suralco op haar beurt conform de keuze van de overheid het gebied zal rehabiliteren. Volgens hen blijft de reactie van de overheid en andere belanghebbenden al jaren uit.

Op de vraag van Jurel, als Suralco inderdaad haar concessie rechten terug wenst te geven, werd bevestigend gereageerd. Suralco verklaart graag de rechten terug te willen geven aan de overheid en andere belanghebbenden. Zij hebben hun activiteiten gestopt en zijn druk bezig hun footprint te verkleinen. Volgens Suralco zijn er in haar concessies weer eens concessie rechten verleend door de overheid aan derden, wat storend is voor hun sluitingsplan. Voorts komen vissers, jagers en anderen in het gebied en verstoren de ecologische verbetering. Nu is duidelijk te zien dat onbekenden delen van het bos open kappen, dat als buffer dient tussen de Indira Gandhiweg en het Lelydorp III meer. Dit meer heeft een diepte van 30 meter met een enorme oppervlakte.

Suralco moet volgens de burgervader, het concessiegebied terugbrengen in zodanige staat, dat het weer bruikbaar wordt voor mens, dier en plant. Suralco gaf als antwoord het gebied zodanig te zullen achterlaten dat hergebruik mogelijk is. Er is ook gemijnd in een aantal plantages. Enkelen hiervan zijn 100 procent eigendom van Suralco, met name Onverdacht. Onoribo is onverdeelde boedel waarvan 54% Suralco toebehoort en 46% aan de nazaten, Echter is er in Osembo en omstreken niet gemijnd, maar zijn er wel wegen aangelegd naar andere gebieden.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment