Suriname onderdeel van crimineel netwerk Venezuela?

Photo: Miami Herald

Reden tot zorg. Onderstaand een korte vertaling van een onderzoek dat recent is uitgekomen. In dit onderzoek wordt Suriname genoemd als onderdeel van een crimineel netwerk onder leiding van Nicolas Maduro. Ook hier zullen wij een gedegen antwoord op geven!

Een rapport afkomstig van de National Defense University en de in Washington gevestigde IBI consultants geeft aan dat Nicolas Maduro van Venezuela in feite leiding geeft aan een crimineel-politieke organisatie die miljarden dollars heeft weggezogen van de venezolaanse economie.

Het onderzoek, genaamd: “ Maduro’s Last Stand-Venezuela’s Survival Through the Bolivarian Joint Criminal Enterprise”, laat ook zien waarom verzwaarde economische sancties naar Venezuela vanuit de VS niet tot zijn val hebben geleid.

Volgens het rapport verenigd dit netwerk bedrijven, regionale structuren en venezuelaanse politieke vrienden die betrokken zijn in een scala aan criminele activiteiten van corruptie tot witwaspraktijken, drugs- en goudsmokkel.

Volgens berekeningen van IBI heeft dit topcrimineel netwerk tussen de $10 en $43 miljard dollar in opbrengsten verwerkt tussen 2007 en 2018. Het grootste deel hiervan werd uit Venezuela gesluisd via verschillende witwas praktijken, vaak met de hulp van de politieke leiding in landen zoals Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Suriname en El Salvador. “ Deze alliantie van Bolivariaanse staten samen met de FARC ( de nu ontmantelde Revolutionaire gewapende macht van Colombia) zijn versmolten tot wat wij definieren als de Bolivariaanse Verenigde Criminele Organisatie- of een consortium van gecriminaliseerde staats- en niet-staats participanten die samenwerken met gedeelde belangen., stelt het rapport. “Alleen indien dit netwerk vanuit verschillende hoeken tegelijkertijd wordt aangepakt, zal deze alliantie het niet overleven. In het ander geval zal het groeien tot een nog breder verdeeld en geavanceerde operatie.”

Dit onderzoek is geschreven door Douglas Farah en Caitlyn Yates als resultaat van een onderzoek gedurende 5 jaar in 11 landen.

“In totaal hebben wij 181 personen en 176 bedrijven actief in op zijn minst 26 landen geidentificeerd. Het totale effect van deze criminele acties is niet volledig bekend, maar een recent onderzoek door een Latijns-Amerikaans consortium van journalisten geeft aan dat Venezuela $28 miljard dollar heeft weggesluisd uit PDVSA. Wij hebben op zijn minst $10 miljard dollar in Venezuela gerelateerde fondsen, geidentificeerd als te zijn gesluisd via dit criminele network tussen 2007 en 2018.”

“Wat wij bewijzen met dit rapport is dat het in deze werkelijk gaat om een verenigde criminele organisatie tussen verschillende staten, en alleen als je de verschillenden knooppunten voor hun financiering simultaan aanpakt, kan je ervoor zorgen dat zij niet voor lange tijd dit oneindig spel van misleiding om hun geld continu te verplaatsen en te verdienen kunnen voortzetten”.

Vertaling uit bron: Miami Herald

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment