Suriname ready voor bezoek Evo Morales

“Suriname is helemaal ready voor de komst van de president van Bolivia, Evo Morales”, zegt Ramon Abrahams, voorzitter van de Voorbereidingscommissie tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De president van Bolivia, Evo Morales, heeft toegezegd op woensdag 10 juli 2019 een kort bezoek te brengen aan Suriname, om president Desiré Bouterse te spreken. “Ik denk dat het heel belangrijk is voor zijn vervolg traject om eerst Suriname te bezoeken en de president heel kort te spreken”, aldus commissievoorzitter Abrahams in gesprek met het NII.

Abrahams geeft aan dat de president van Bolivia op woensdag  omstreeks 00.00 uur, verwelkomt zal worden te Zanderij. Vandaar uit vertrekt hij richting Torarica om even te rusten. In de ochtend uren zal hij welkom worden geheten in het presidentieel paleis door president Bouterse, alwaar de gesprekken zullen plaatsvinden, alsook het bilaterale overleg.

Suriname en Bolivia zijn diplomatieke betrekkingen aangegaan op 23 juni 1978. De niet-residerend ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia, Z.E. José Kinn Franco, had een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. Bij deze ontmoeting waren de volgende samenwerkingsgebieden besproken:

  • De agrarische sector: landbouw in het kader van voedselzekerheid
  • Natuurlijke hulpbronnen: drinkwatervoorziening aan Bolivia
  • Mijnbouw: technische assistentie op het gebied van aardgas exploratie en exploitatie door Bolivia aan Suriname.

De komst van president Morales zal voordelen opleveren voor ons land. “Zolang zo iemand  contact opneemt en aangeeft de president te willen ontmoeten, geeft al aan  dat het alleen maar voordelen kan opleveren. Je maakt zo alleen maar meer vrienden”, vervolgt Abrahams. Als wij kijken naar Zuid-Amerika, waar wij ook deel van zijn en hij dus onze president speciaal wil spreken,  zal sowieso zijn vruchten afwerpen, vooral wat betreft het stukje geo-politiek. Kort  na de gesprekken zal Morales zich weer begeven richting Zanderij om vervolgens zijn reis voort te zetten. In het weekend worden alle puntjes op de i geplaatst.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment