Suriname treft voorbereiding invoering Integrated Water Resource Management De Stichting Water Foru

De Stichting Water Forum Suriname voert in het kader van het ‘Global Climate Change Alliance Plus programma’ , het project genaamd, ‘Capacity Building for Integrated Water Resource Management ‘ ( IWRM) in Suriname uit.

Het doel van dit project is om een plan op te stellen voor de implementatie van IWRM in ons land, welke als leidraad zal dienen voor het verder ontwikkelen van dit systeem. Om te geraken tot het opstellen van het plan heeft de Stichting Water Forum Suriname in samenwerking met het ministerie van NH een workshop gehouden op woensdag 7 maart 2019.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van de analyse van de huidige IWRM-situatie besproken en was het streven om gezamenlijk met de stakeholders de doelen en strategieën te bepalen. De workshop werd afgesloten met een samenvatting en de te nemen vervolgstappen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment