The caribbean memorandum of understanding on port state control keurt technische samenwerking voor lidstaten goed

Het Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU) hield zijn 26e jaarlijkse commissievergadering van 5 – 6 oktober 2021. Tijdens deze vergadering werd de financiering en implementatie van een technisch samenwerkingsprogramma voor de lidstaten, in een poging om de institutionele versterking binnen de regio te vergroten, unaniem door de commissie goedgekeurd.

De vergadering werd bijgewoond door dertien van de twintig lidstaten en door de geassocieerde lidstaten van Anguilla en de British Virgin Islands. Daarnaast waren de Regional Maritime Advisor van de Internationale Maritieme Organisatie(IMO) en vertegenwoordigers van de United States Coast Guard, de Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (PMOU), de Indian Ocean MOU, de Tokyo MOU en de Black Sea MOU aanwezig.

Naast de toename van het lidmaatschap keurde de CPSCC 26 de herziene targeting matrix, het jaarverslag 2020, inclusief het overzicht van de activiteiten van de CMOU voor de periode 2020, de financiering voor het technische team, het beleid voor de donaties en een beleid voor maritieme onderscheidingen van de CMOU goed.

De Technical Standing Working Group (TSWG) van de CMOU heeft de opdracht gekregen om onder meer de Small Commercial Vessel Code 2021, het opnemen van nieuwe IMO-eisen en richtlijnen in de PSC Manual, de herziening van de richtlijnen voor het Ballast Water Management verdrag te herzien. Daarnaast is de Finance and Administration Standing Working Group (FASWG) verzocht om de wijziging van de Caribbean Cargo Chip Safety (CCSS) Code af te ronden met betrekking tot het probleem van niet-CMOU-lidstaten die CCSS Certificaten afgeven onder de CCSS Code en de verdere herziening en afronding van de CMOU beroepsprocedure. De directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, Michel Amafo, tevens voorzitter van de CMOU, verklaarde dat het bemoedigend was om te zien dat zoveel lidstaten en regionale MOU’s aan de vergadering deelnamen en om vast te stellen dat er een herstart is van PSC-inspectie in de meeste ledenadministraties. De heer Amafo en de heer Joel Walton (Cayman Islands) werden eveneens herkozen voor een periode van drie jaar in de functie van respectievelijk voorzitter en vice voorzitter.

De CPSCC 27 bijeenkomst zal plaatsvinden in juni 2022 in Miami, Florida.

Paramaribo, 11 oktober 2021
Marketing & Communication afdeling

Opmerkingen

mood_bad
  • Nog geen reacties.
  • Voeg een reactie toe
    Social Suriname