Tweede IDB-missie ‘upgrade onderwijssysteem Suriname’

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC), gaf in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat er op dit moment voorbereidingen worden getroffen, in verband met het follow-up traject van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), van 3 tot en met 7 juni 2019. Gesproken zal worden over wat er tot nu toe is gedaan met de financiële injectie van de (IDB). Het gaat in deze om verbetering van het totale onderwijssysteem in Suriname. Dit betreft de tweede IDB-missie, die reeds in januari een bezoek bracht aan ons land ter identificatie.  

De bewindsvrouw geeft aan dat de IDB in eerste instantie graag concreet geïnformeerd wenst te worden over de stand van zaken inzake het ministerie. Het gaat niet alleen om het ministerie zelf, maar ook de onderafdelingen van het departement. Zo worden nu afspraken gemaakt op welke manier een traject uit te zetten en verder te gaan met de verbetering van het onderwijs. “De missie moet de continuïteit kunnen garanderen. In de loop der jaren is er veel in het onderwijs geïnvesteerd. De gebieden die nog niet aan de beurt zijn geweest, komen nu aan de orde. Plannen worden gemaakt voor de komende vijf tot tien jaren. Het gaat om een heel belangrijke missie die heel goed dient te worden voorbereid. Het moet niet zo zijn dat wij op gegeven moment de wetgeving rond hebben en in de praktijk de afdelingen nog niet gereed zijn”, aldus de onderwijsminister.

Ferrier had het verder ook over het feit dat er wordt gesproken over public en private partnership en de denominaties. Er is een subsidiebesluit dat dateert van 1939, hetgeen betekent dat een aantal zaken moeten worden herzien en geherformuleerd. Ook zal worden gekeken naar de bijdrage van de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos), met name voor de scholen in het binnenland en hoe de samenwerking in de toekomst eruit moet gaan zien. Enkele aspecten, zoals obstakels en frustraties dienen ook speciale aandacht te krijgen.

“Na de afsluiting van deze missie wordt alles geëvalueerd. Uiterlijk 17 juni 2019 moet volgens de IDB het rapport af zijn. Rond eind augustus 2019 komt er een derde missie. De laatste fase om de voorbereidingen te treffen zal geschieden rond eind november 2019 tot januari 2020. Het ligt in de bedoeling dat de bank in Washington ook rond is met de voorbereidingen. Als slot geeft de bewindsvrouw aan dat de algehele inzet van essentieel belang is, om te voldoen aan de eisen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment