Verdachte voor overtreding jachtwet aangehouden

Een jachtopziener heeft op donderdag 28 februari de 48-jarige Jan H. op het vliegveld Zorg en Hoop aangehouden met in zijn bezit 13 stuks landschildpadden. Jan heeft vanuit een natuurreservaat de dieren gehaald. Dat is ten strengste verboden. Hij heeft zich hierdoor schuldig gemaakt aan overtreding van De Jachtwet. Bij het vervoeren van de dieren vanuit het vliegveld werd hij op heterdaad betrapt door de jachtopziener.

Samen met de dieren is Jan overgebracht naar het politiebureau van het ressort Flora. Jan heeft verklaart dat hij de schildpadden bij een indiaan in het district Sipaliwini heeft besteld.

De Jan, H. werd in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na een fikse boete van SRD 5.000,- betaald te hebben is hij heengezonden. De dieren zijn voor verdere afhandeling afgestaan aan de dienst s’ Lands Bosbeheer (L.B.B.)

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment