Vicepresident Adhin benadrukt opnieuw belang van non-interventie

Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft op donderdag 26 september, opnieuw het cruciale belang van respect voor de principes van non-interventie en non-interferentie in de interne aangelegenheden van staten benadrukt. In zijn toespraak die hij namens president Desiré Delano Bouterse tot de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) voerde, zei de vicepresident dat Suriname ook het belang onderstreept van dialoog, diplomatie, vreedzame oplossing van conflicten evenals politieke en economische samenwerking.

Deze zijn volgens hem bouwstenen voor duurzame stabiliteit, vrede en democratie. De vicepresident juichte daarom de recente stappen toe die partijen in Venezuela hebben genomen, om via zinvolle dialoog tot overeenstemming te komen.

Vicepresident Adhin onderlijnde het voorgaande in zijn onderwerp “Vrede en Veiligheid” en noemde het als één van zijn zeven opmerkelijke punten voor het bewaren van vrede in de regio. Volgens hem heeft Suriname regionaal de Caribische en Zuid-Amerikaanse regio altijd gepropageerd als een gebied van vrede en als zodanig bijgedragen aan het handhaven hiervan. Echter wordt de regio nu  geconfronteerd met spanningen die wantrouwen tussen staten met zich meebrengen, staten die decennia lang uitstekende politieke, economische, sociale en diplomatieke betrekkingen met elkaar hebben gehad. De Surinaamse regeringsfunctionaris zei dat in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio landen zich lange tijd hebben ingespannen om vrede, veiligheid, politieke stabiliteit en sociale en politieke eenheid te behouden en bevorderen.

Suriname verwelkomt volgens hem de “Leticia Pact” om het Amazonegebied te behouden en duurzaam te ontwikkelen. De vicepresident zegt dat in deze de nadruk is gelegd op de inclusiviteit van alle landen waarbinnen het Amazonegebied valt. Het dwingt volgens hem de landen om boven politieke verschillen uit te stijgen en centraal te stellende de ontwikkeling van inheemsen en tribale gemeenschappen, de soevereiniteit van de betrokken landen en bescherming van het Amazonewoud. De landen zullen zich in deze laten blijven leiden door de bepalingen in de Amazon Cooperation Treaty Organisation (ACTO).

De vicepresident gaf verder aan dat Suriname vanwege haar uitgestrekte open grenzen en het dunbevolkte achterland slachtoffer is van de grensoverschrijdende illegale drugshandel. “De recente goedkeuring van het National Drug Master Plan (2019-2023) getuigt van onze vastberadenheid om deze illegale handel te bestrijden”. Een belangrijk onderdeel van dit plan is volgens hem internationale samenwerking. Tegen deze achtergrond is Suriname medevoorzitter geweest van het bi-regionale partnerschap tussen de EU en CELAC, inzake coördinatie en een samenwerkingsmechanisme tegen drugshandel.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment